Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD - Getting started

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD - Getting started trang 26

   

  Mục lục:

  1. Listen and read.

  1a. Answer the following questions.

  1b. Tick (✔) true (T) or false (F).

  1. Write the festivals in the box under the pictures. Then listen and repeat.
  2. Match the festivals below with the reasons they are held.
  3. Compare your answers with a partner.
  4. Can you add any more festivals to the groups in 3?

  -----------------------------

  Task 1. Listen and read.

  The festival project

  Teacher: Which festival did you choose, Nick?

  Nick: Actually, I chose a Vietnamese festival!

  Teacher: Oh really? Which one did you choose?

  Nick: I chose the Elephant Race Festival in Dak Lak. I think elephants are fascinating animals! It must be amazing to see them racing.

  Teacher: OK, that's interesting. How about you, Mai?

  Mai: I chose Diwali. It's an Indian festival.

  Teacher: Why did you choose it?

  Mai: Well, it's called the 'Festival of Lights' and it's a religious festival. I think candles are so romantic, and I love fireworks. There are lots of both during Diwali.

  Teacher: That's a great choice. And you, Phong?

  Phong: I chose La Tomatina. It's held in Spain, in a small town called Buñol. It's a seasonal festival to celebrate the tomato harvest.

  Teacher: What do you like about it?

  Phong: For one hour, people get to throw tomatoes at each other!

  Teacher: Wow! That does sound unusual. OK, finally, Mi.

  Mi: I chose something a little different. It's a music festival called Burning Man. It's held every year at the end of August. People go to the desert, make a camp, and have a party!

  Teacher: Wow, that's a new one on me! Sounds fascinating. OK, I'd like you to write up your reports and hand them in to me by ...

  U9-L1-1-1-syfjsgtznkkhsrpm.jpg

  1A. Answer the following questions. 

  1. Did the teacher expect Nick to choose a Vietnamese festival? Why/ Why not?

  ___________________

  1. What do people do to celebrate Diwali?

  ___________________

  1. Which festival is held in a small town?

  ___________________

  1. Why does Mi think her festival is unusual?

  ___________________

  1. What should the students do after this discussion with the teacher?

  ___________________

  Dịch bài đọc:

  Giáo viên: Em chọn lễ hội nào, Nick?

  Nick: Thật ra, em chọn một lễ hội Việt Nam!

  Giáo viên: Thật không? Em chọn lễ hội nào?

  Nick: Em chọn Lễ hội đua voi ở Đắk Lắk. Em nghĩ voi là động vật tuyệt vời. Chắc chắn sẽ thú vị khi xem chúng đua.

  Giáo viên: Được, thú vị đó. Còn em, Mai?

  Mai: Em chọn Diwali. Nó là một lễ hội Ấn Độ.

  Giáo viên: Tại sao em chọn nó?

  Mai: Dạ, nó được gọi là “Lễ hội Ánh sáng” và nó là một lễ hội tôn giáo. Em nghĩ những cây nến rất lãng mạn, và em thích pháo hoa. Trong suốt lễ hội Diwali có rất nhiều nến và pháo hoa.

  Giáo viên: Đó là một sự lựa chọn hay. Còn em, Phong?

  Phong: Em chọn lễ hội La Tomatina. Nó được tổ chức ở Tây Ban Nha ở một thị trấn nhỏ gọi là Bunol. Nó là một lễ hội mùa để ăn mừng việc thu hoạch cà chua.

  Giáo viên: Em thích gì về nó?

  Phong: Trong 1 giờ, người ta ném những quả cà chua vào nhau!

  Giáo viên: Ồ! Nghe không bình thường cho lắm. Được, cuối cùng là Mi.

  Mi: Em chọn một cái gì đó hơi khác. Đó là lễ hội âm nhạc được gọi là Burning Man. Nó được tổ chức mỗi năm vào cuối tháng 8. Người ta đến sa mạc, dựng lều trại và tổ chức tiệc!

  Giáo viên: Ồ! Đó là một lễ hội mới đấy! Nghe thật thú vị. Được, cô muốn các em viết bài báo cáo và nộp chúng cho cô...

  Lời giải:

  1. No, she didn’t because she said “Oh really?” to show her surprise.

  (Giáo viên có nghĩ Nick chọn lễ hội Việt Nam không? Tại sao?/ Tại sao không? => Không, bởi vì cô ấy nói rằng “Thật vậy à?” để thể hiện sự ngạc nhiên của mình.)

  1. People light candles and display the fireworks.

  (Mọi người làm gì để kỷ niệm lễ hội Diwali? => Người ta thắp nến và trình diễn pháo hoa.)

  1. It’s La Tomatina.

  (Lễ hội nào được tổ chức trong một thị trấn nhỏ? => Chính là La Tomatina.)

  1. Because to celebrate the festival, people go to the desert, make a camp, and have a party.

  (Tại sao Mi nghĩ rằng lễ hội của cô ấy không bình thường? => Bởi vì để ăn mừng lễ hội, người ta đi đến sa mạc cắm trại, và tổ chức tiệc.)

  1. They should write up reports and hand them to the teacher.

  (Học sinh nên làm gì sau khi thảo luận với giáo viên? => Họ nên viết ra báo cáo và nộp cho giáo viên.)

  1b. Tick () true (T) or false (F) 

  Lời giải:

   

  T

  F

  1. Nick chose the festival because he would like to see elephants racing.

  (Nick chọn lễ hội này bởi vì anh ấy muốn xem đua voi.)

   

  2. The 'Festival of Lights' is another name for Diwali.

  (“LỄ HỘI ÁNH SÁNG” là một tên khác của Diwali.)

   

   

  3. People throw tomatoes at each other for one day at La Tomatina.

  (Người ta ném cà chua vào nhau trong một ngày ở La Tomatina.)

  => for one hour only - chỉ 1 giờ thôi.

   

  4. Burning Man is held in the desert.

  (Lễ hội Burning Man được tổ chức ở sa mạc.)

   

   

  Task 2. Write the festivals in the box under the pictures. Then listen and repeat. 

  Tet

  Easter

  Christmas

  Halloween

  Cannes Film Festival

  Ghost Day

  Rock in Rio

  Water Festival

  Screenshot 2022-05-09 173931.pngLời giải:

  1. Water festival: Lễ hội nước
  2. Cannes Film Festival: Liên hoan phim Cannes 
  3. Ghost day: Ngày ma quỷ 
  4. Tet: Ngày tết 
  5. Rock in Rio:  Lễ hội nhạc Rock ở Rio
  6. Christmas: Lễ Giáng sinh
  7. Halloween: Lễ hội Halloween - Lễ hội Hóa trang
  8. Easter: Lễ Phục sinh 

  Task 3. Match the festivals below with the reasons they are held.

  Screenshot 2022-05-09 174204.png

  Lời giải:

  -  religious (tôn giáo): Halloween, Ghost Day

  -  music/ art (âm nhạc, nghệ thuật): Rock in Rio, Cannes Film Festival

  -  seasonal (theo mùa): Tet, Water Festival

  -  superstitious (theo tín ngưỡng): Christmas, Easter

  Task 4. Compare your answers with a partner. 

  Example:  

  A: I think Rock in Rio and the Cannes Film Festival are music or arts festivals.

  (Mình nghĩ rằng Rock in Rio và Liên Hoan Phim Cannes là lễ hội nghệ thuật và âm nhạc.)

  B: I agree.

  (Mình đồng ý.)

  A: Which do you think are seasonal festivals?

  (Bạn nghĩ cái nào là lễ hội theo mùa?)

  B: I think Christmas and Easter. How about you?

  (Mình nghĩ Giáng sinh và Phục sinh. Còn bạn?)

  A: I think Halloween and Ghost Day.

  (Mình nghĩ Halloween và Ghost day.

  U9-L1-4-1-ttagjeaxumqdhnec.jpg

  Task 5. Can you add any more festivals to the groups in 3?  

  Lời giải:

  Religious (tôn giáo): Thanksgiving (lễ tạ ơn), Diwali

  Music/arts (âm nhạc, nghệ thuật): Berlin Festival (Lễ hội Béc-lin)

  Seasonal (theo mùa): Mid-autumn Festival (trung thu)

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD - Getting started rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: