Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD - A closer look 2

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD - A closer look 2 trang 30

   

  Mục lục:

  1. Look at the picture below. What information would you like to know about this festival?
  2. Now look at the webpage. Complete the table about the festival.
  3. Now think about a festival you know in Viet Nam. Complete the table with information about that festival, then tell your partner about it.
  4. Join the questions to the types of answers. There may be more than one correct answer to each question.
  5. Phuong is doing an interview for VTV. Can you match her questions with the interviewee’s answers?
  6. Now make questions for the underlined parts.
  7. Game: FESTIVAL MYSTERY

  ----------------

  Task 1. Look at the pictures below. What information would you like to know about this festival? 

  U9-L3-1-1-tmsyzmuzpllzztss.jpgU9-L3-1-3-nkotzlfubcbpstxo.jpg

  Loại/ Câu hỏi

  Ví dụ

  Thời điểm (khi nào?)

  Lễ hội mặt trời được diễn ra vào ngày 24 tháng Sáu.

  Địa điểm (ở đâu?)

  Lễ hội được tổ chức ở Peru.

  Sự thường xuyên 

  (bao lâu một lần?)

  Lễ hội diễn ra hàng năm.

  Lý do (tại sao?)

  Người ta tham gia lễ hội để vui.

  Nhiều người đến Cusco, Peru, để tham gia lễ hội.

  Cách thức (như thế nào?)

  Người ta tổ chức ăn mừng lễ hội theo một cách đặc biệt.

  Người ta ăn mừng lễ hội với hội chợ đường phố và nhạc sống.

  Lời giải:

  What is it? (Nó là gì?)

  When is it? (Khi nào?)

  Where is it? (Nó ở đâu?)

  How often does it take place? (Nó thường diễn ra bao lâu một lần?)

  Why do people attend? (Tại sao người ta tham dự?)

  How do people celebrate? (Mọi người ăn mừng lễ hội như thế nào?)

  Task 2. Now look at the webpage. Complete the table about the festival.

   U9-L3-2-1-uyxbvbslpyecvnev.jpg

  What?  
  Who?  
  Where?  
  When?  
  How often?  
  How?  
  Why?

  Tạm dịch:

  Liên hoan phim Cannes

  Mỗi năm Cannes tổ chức liên hoan phim quốc tế. Cannes là một thành phố du lịch nhộn nhịp ở Pháp, nhưng vào tháng Năm mọi thứ ngừng lại cho liên hoan lễ hội này bằng một cách nghiêm túc kì lạ. Các đạo diễn phim, ngôi sao, và những nhà phê bình tất cả đều đến liên hoan. Một ban hội thẩm sẽ xem các phim mới và trao giải cho những phim xuất sắc nhất.

  Lời giải:

  What? a film festival
  Who? film stars, directors, critics
  Where? in a city in France
  When? in May
  How often? every year
  How? in a very serious way
  Why? to win the Palme d'Or

  Task 3. Now think about a festival you know in Viet Nam. Complete the table with information about that festival, then tell your partner about it. 

  What?  
  Who?  
  Where?  
  When?  
  How?  
  Why?

  U9-L3-3-E-1.jpg

  Lời giải:

  Every year, Vietnamese people celebrate Mid-Autumn festival for their children. It is held on the 15th of August Lunar calendar. On this occasion, children play and have a party with mooncakes, paper doctor, lanterns and other toys. We have this festival because according to the tradition, they need to protect children from a very big bad bear. 

  Tạm dịch: 

  Hàng năm, người Việt Nam đón tết trung thu cho con. Nó được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Trong dịp này, trẻ em chơi và có một bữa tiệc với bánh trung thu, đèn lồng giấy và các đồ chơi khác. Chúng tôi có lễ hội này vì theo truyền thống, họ cần bảo vệ trẻ em khỏi một con gấu xấu rất lớn.

  Task 4. Join the questions to the types of answers. There may be more than one correct answer to each question. 

  Screenshot 2022-05-09 180451.png

  Lời giải:

  1. who: person (ai - người)
  2. why: reason (vì sao - lý do)
  3. which: whole sentence (limited options) (cái nào - để hói về sự lựa chọn có giới hạn)
  4. whose: belonging to a person/ thing (của ai - để hỏi về sự sở hữu)
  5. what: whole sentence (cái gì - để hỏi về cả câu)
  6. when: time (khi nào - thời gian)
  7. where: place (ở đâu - địa điểm)
  8. how: manner (như thế nào - cách thức)

  Task 5. Phuong is doing an interview for VTV. Can you match her questions with the interviewee's answers? 

  1. Here I am with Elephant Race organiser, Phong Nguyen. What's this festival all about, Phong?

  A. It's a race between elephants that are ridden by their owners, but really it's a celebration of elephants!

  2. When's it held?

  B. It's always held in Dak Lak. The location can change though - sometimes it's in Don Village, sometimes near the river.

  3. Where's it held?

  C. Elephants are really important. They work really hard for us. The festival is our way of saying 'thank you' to them.

  4. Why's it held?

  D. Well, they have to reach the finish line first.

  5. Who comes to the festival?

  E. Many elephant owners and local people. Also, there are more and more tourists every year.

  6. How do elephants win the race?

  F. It's normally in March.

  Lời giải:

  1. A

  2. F

  3. B

  4. C

  5. E

  6. D

   

  U9-L3-5-1-ydhxgqcobjhrsazb.jpgTạm dịch:

  1 - A. Tôi đang có mặt cùng với người tổ chức cuộc đua voi, Phong Nguyễn. Lễ hội này nói về gì vậy Phong? - Nó là một cuộc đua giữa những con voi được chủ của nó cưỡi, nhưng nó thật sự là một lễ kỷ niệm những con voi.

  2 - F. Nó được tổ chức khi nào? - Thường vào tháng Ba.

  3 - B. Nó được tổ chức ở đâu? - Nó luôn được tổ chức ở Đắk Lắk. Mặc dù địa điểm có thể thay đổi - thỉnh thoảng nó ở bản Đôn, thỉnh thoảng gần dòng sông.

  4 - C. Tại sao nó được tổ chức? - Voi thật sự rất quan trọng. Chúng làm việc thật sự chăm chỉ. Lễ hội là cách chúng tôi nói lời cảm ơn đến chúng.

  5 - E. Ai đến lễ hội? - Nhiều chủ voi và người dân địa phương. Cũng có ngày càng nhiều du khách mỗi năm.

  6 - D. Làm sao các con voi chiến thắng? - À, chúng phải đến được vạch đích đầu tiên.

  Task 6. Now make questions for the underlined parts.  

  1. I bought this T-shirt for my brother in Sydney

  ____________________

  1. I love music, so I go to the music festival almost every summer

  ____________________

  1. My friends saved money to fly to Spain

  ____________________

  1. We went to the Flower Festival in Da Lat last year

  ____________________

  1. During Tet, the Vietnamese decorate their houses with apricot or peach blossoms

  ____________________

  Lời giải:

  1. Where did you buy this T-shirt for your brother?

  (Bạn mua cái áo thun này cho anh trai bạn ở đâu?)

  1. How often do you go to the music festival?

  (Bạn đến với lễ hội âm nhạc như thế nào?)

  1. Why did your friends save money?

  (Tại sao bạn bè bạn tiết kiệm tiền?)

  1. When did you go to the Flower Festival in Dalat?

  (Bạn đi Lễ hội hoa Đà Lạt khi nào?)

  1. How do the Vietnamese decorate their houses during Tet?

  (Người Việt Nam trang trí nhà cửa vào dịp Tết như thế nào?)

  Task 7. Game: FESTIVAL MYSTERY

  Work in groups. One student thinks of any festival he/she likes. Other students ask questions about the festival to find out what festival it is. Remember to use H/Wh-questions and adverbial phrases. 

  Example:

  A: Where is the festival held?

  (Lễ hội được tổ chức ở đâu?)

  B: In the USA and some other countries in the world.

  (Ở Mỹ và vài nước khác trên thế giới.)

  A: When do people celebrate it?

  (Người ta tổ chức lễ hội khi nào?)

  B: On October 31st.

  (Vào ngày 31 tháng 10.)

  A: What do people do?

  (Người ta làm gì?)

  B: They put pumpkin lanterns outside their homes.

  (Họ đặt lồng đèn bí ngô bên ngoài nhà.)

  A: Is it Halloween?

  (Nó là Halloween phải không?)

  B: Yes, it is.

  (Đúng vậy.)

  U9-L3-7-1-zcmlrgamxlwfahhk.jpg

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD - A closer look 2 rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: