Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: FILMS - Skills 2

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: FILMS - Skills 2 trang 23

   

  Mục lục:

  1. Nick and his father are talking about Tom Hanks, a Hollywood film star. Listen to their conversation and correct the following statements.
  2. Listen again. Answer the questions below.
  3. Make notes about one of your favourite films.
  4. Write a review of your favourite film. Use the information in 3, and the film review on Nick’s blog as a model. You may follow the writing plan below.

  ----------

  Task 1. Nick and his father are talking about Tomhanks, a Hollywood film star. Listen to their conversation and correct the following statements. 


  U8-L6-1-1-dzlgtucpmqnqfjpm.jpg

  1. Tom Hanks is Nick's favourite film star.

  ____________________.

  1. Tom Hanks is a handsome actor.

  ____________________.

  1. Tom Hanks has won three Oscars.

  ____________________.

  Audio script:

  Nick: Who is your favourite film star, Dad?

  Dad: Tom Hanks, of course.

  Nick: Tom Hanks? Who is he?

  Dad: He is one of the most famous and richest actors in Hollywood.

  Nick: Really? Has he won any awards?

  Dad: Yes, he has won the Oscar for Best Actor twice.

  Nick: Two Oscars? Amazing! He must be very handsome!

  Dad: No, he isn’t, he isn’t an attractive actor, compared to other actors in Hollywood. However, most critics say that he is one of the best actors.

  Nick: What kind of roles does he often play?

  Dad: He often plays serious roles such as a soldier in Saving Private Ryan, or a lawyer who has AIDS in Philadelphia. He also appears in many other entertaining films such as Bachelor Party, The Man With One Red Shoe, etc.

  Nick: Can you recommend one of his best films?

  Dad: Of course, You’ve Got Mail. It’s one of the biggest comedies of the 1990s.

  Dịch bài nghe:

  Nick: Ai là ngôi sao điện ảnh yêu thích của bố?

  Bố: Tom Hanks, tất nhiên rồi.

  Nick: Tom Hanks? Ông ta là ai?

  Bố: Ông ấy là một trong những diễn viên nổi tiếng và giàu nhất ở Hollywood.

  Nick: Thật sao? Ông ấy đã giành được giải thưởng nào chưa?

  Bố: Rồi, Ông ấy đã giành giải Oscar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất hai lần rồi.

  Nick: Hai giải Oscar? thật kinh ngạc! Ông ta phải rất đẹp trai!

  Bố: Không, ông ấy không phải, ông ấy không phải là diễn viên hấp dẫn, so với các diễn viên khác ở Hollywood. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phê bình nói rằng ông là một trong những diễn viên tốt nhất.

  Nick: Ông ấy thường đóng vai trò gì?

  Bố: Ông thường đóng vai trò nghiêm trọng như một người lính trong Saving Private Ryan, hoặc một luật sư AIDS ở Philadelphia. Ông cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim giải trí khác như Bachelor Party, The Man With One Red Shoe, v.v.

  Nick: Bố có thể giới thiệu cho con một trong những bộ phim hay nhất của ông ấy không?

  Dad: Tất nhiên, You've Got Mail. Đó là một trong những phim hài lớn tuyệt nhất của thập niên 1990.

  Lời giải:

  1. Tom Hanks is Nick’s father’s favourite film star. 

  (Tom Hanks là ngôi sao điện ảnh mà ba của Nick yêu thích.)

  1. Tom Hanks isn’t a handsome actor.

  (Tom Hanks là diễn viên không đẹp trai.)

  1. Tom Hanks has won two Oscars.

  (Tom Hanks đã giành được hai giải Oscar.)

  Task 2. Listen again. Answer the questions below. 

  1. Which Oscar has Tom Hanks won twice?
  2. What do critics say about Tom Hanks?
  3. What role does Tom Hanks play in Saving Private Ryan?
  4. Why does Nick's father recommend You've Got Mail to Nick?

  U8-L6-2-4-1.jpgU8-L6-2-4-2.jpg

  Lời giải:

  1. He has won the Oscar for Best Actor twice.
  2. They say he is one of the best actors in Hollywood.
  3. 3. He plays the role of a soldier in Saving Private Ryan.
  4. Because it is one of the best comedies in the 1990s.

  Tạm dịch:

  1. Tom Hanks đã hai lần giành được giải Oscar nào?

  => Ông ta đã hai lần giành được Giải thưởng Oscar cho Diễn viên nam xuất sắc nhất.

  1. Các nhà phê bình nói gì về Tom Hanks?

  => Họ nói ông ta là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất Hollywood.

  1. Tom Hanks đóng vai gì trong phim Giải cứu binh nhì Ryan?

  => Ông ấy đóng vai một người lính trong phim Giải cứu binh nhì Ryan.

  1. Tại sao ba của Nick khuyên cậu ấy xem phim “Bạn có thư”?

  => Bởi vì nó là một trong những phim hài hay nhất của những năm 90. 

  Task 3. Make notes about one of your favourite films. 

  Lời giải:

  Forrest Gump, romantic comedy, Tom Hanks.

  It’s about the life of a stupid ugly man, Forrest and his love for a neighbor girl, Jenny. The film is moving and hilarious. The ending is happy, because they have good life and a son. 

  The acting of two characters is very good. The music is interesting and suitable for film content. The visuals are beautiful with scenery of countryside, crowded cities in USA.

  Critics say that the film is the best film with moving scenes and meaningful messages. 

  I think that the film is so wonderful from actor, actress to visual, music. 

  Tạm dịch:

  Tên phim, loại phim, và diễn viên hay đạo diễn:

  Phim Forrest Gump, hài lãng mạn, diễn viên Tom Hanks.

  Cốt truyện: Chuyện gì xảy ra trong phim? Phim đó như thế nào? (hấp dẫn, cảm động, vui nhộn) Kết thúc ra sao?

  Nó nói về cuộc đời của một người đàn ông xấu, ngốc Forrest và tình yêu của anh ấy dành cho cô hàng xóm, Jenny. Phim cảm động và hài hước. Kết thúc vui bởi vì họ có cuộc sống hạnh phúc cùng một đứa con trai.

  Những khía cạnh khác của phim, diễn xuất, âm nhạc, hiệu ứng đặc biệt, hình ảnh...

  Diễn xuất của hai nhân vật rất hay. Âm nhạc thật tuyệt và phù hợp với nội dung phim. Hình ảnh rất đẹp với những cảnh về miền quê, những thành phố đông đúc ở Mỹ.

  Đánh giá của nhà phê bình, ý kiến chung của bạn.

  Các nhà phê bình nói rằng phim này là phim hay nhất với những cảnh xúc động và thông điệp đầy ý nghĩa.

  Tôi nghĩ rằng phim rất tuyệt từ diễn viên nam, nữ cho đến hình ảnh, âm nhạc.

  Task 4. Write a review of your favourite film. Use the information in 3, and the film review on Nick's blog as a model. You may follow the writing plan below. 

   

  Introduction (Paragraph 1)
  Name of film, type of film, and actors or director
  Body
  Paragraph 2:
  The plot: What happens in the film? How is the film? (gripping/moving/hilarious) What about the ending?
  Paragraph 3:
  Other aspects of the film: the acting, the music, the special effects, the visuals, etc.
  Conclusion (Paragraph 4)
  Critics' reviews, your overall opinion (Why you recommend the film to everyone)

  OUTLINE

  Name of film, type of film, and actors or director

  Inside out

  - American computer-animated comedy film produced by Pixar Animation Studios

  Directed by Pete Docter and co-directed by Ronnie del Carmen

  The plot: What happens in the film? How is the film? (gripping/moving/hilarious) What about
  the ending?

  Riley is a 11-year-old girl. She moves from Minnesota to San Francisco because her father starts a new job here. Like all of us, Riley is guided by her emotions – Joy, Fear, Anger, Disgust and Sadness. The emotions live in Headquarters, the control centre inside Riley’s mind. They advise her through everyday life. Riley and her emotions struggle to adjust to a new life in San Francisco. After one year, everything is fine and Riley is happy with her new life.

  Critics’ reviews, your overall opinion

  • Critics: A must-see; Beautiful, original story about handling big feelings.
  • Creative and touching

  USEFUL language

  computer-animated  co-directed struggle adjust           headquarters   a must-see

  ----

  Introduction (Paragraph 1)

  Name of film, type of film, and actors or director

  Body

  Paragraph 2:

  The plot: What happens in the film? How is the film? (gripping/moving/hilarious) What about the ending?

  Paragraph 3:

  Other aspects of the film: the acting, the music, the special effects, the visuals, etc.

  Conclusion (Paragraph 4)

  Critics' reviews, your overall opinion (Why you recommend the film to everyone)

  Lời giải:

  I really like the film Forrest Gump. It is a romantic comedy with the acting of Tom Hanks.

  It’s about the life of a stupid ugly man, Forrest and his love for a neighbor girl, Jenny. The film is moving and hilarious. The ending is happy, because they have good life and a son.

  The acting of two characters is very good. The music is interesting and suitable for film content. The visuals are beautiful with scenery of countryside, crowded cities in USA.

  Critics say that the film is the best film with moving scenes and meaningful messages.  

  I  think that the film is so wonderful from actor, actress to visual, music.

  Tạm dịch:

  Tôi thật sự rất thích phim Forrest Gump. Đó là một phim hài lãng mạn với sự diễn xuất của Tom Hanks.

  Nó nói về cuộc đời của một người đàn ông xấu, ngốc - Forrest và tình yêu của anh ấy dành cho cô hàng xóm Jenny. Phim cảm động và hài hước. Kết thúc vui bởi vì họ có cuộc sống tốt cùng một đứa con trai.

  Diễn xuất của hai nhân vật rất hay. Âm nhạc thật tuyệt và phù hợp với nội dung phim. Hình ảnh rất đẹp với những cảnh về miền quê, những thành phố đông đúc ở Mỹ.

  Các nhà phê bình nói rằng phim này là phim hay nhất với những cảnh xúc động và thông điệp đầy ý nghĩa.

  Tôi nghĩ rằng phim rất tuyệt từ diễn viên nam, nữ cho đến hình ảnh, âm nhạc. 

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: FILMS - Skills 2 rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: