Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: FILMS - Project

   

  Mục lục:

  1. Look at the film posters below. Think about the following questions.
  2. Choose one of your favourite films and design a poster for it.
  3. Then organise an exhibition of film posters in your class.

  ---------

  Task 1. Look at the film posters below. Think about the following questions.  

  new_img30.png

  - What is the purpose of a film poster?

  - Which do you like? Why?

  - What information can you find on the posters?

  - What other information could you include?

  Lời giải:

  - It shows the view and characters of the film.

  (- Mục đích của áp phích phim là gi? => Nó thể hiện cảnh và nhân vật của phim.)

  - I like the poster of “Crazy Coconut”. It’s beautiful and lovely.

  (- Bạn thích cái nào? Tại sao? => Tôi thích áp phích của “Crazy Coconut”. Nó đẹp và dễ thương.)

  - I can see the name of directors, characters, production company, the show time or sometimes the plot of the film.

  (- Bạn có thể tìm được thông tin nào trên áp phích? => Tôi có thể nhìn thấy tên của giám đốc sản xuất, nhân vật, công ty sản xuất, thời gian chiếu hoặc đôi khi là cốt truyện của phim.)

  - Type of film, the view, cinema name,...

  (-  Những thông tin khác mà bạn có? => Thể loại phim, cảnh, tên rạp phim,...)

  Task 2. Choose one of your favourite films and design a poster for it. 

  The Boss Baby is a 2017 American computer-animated comedy film produced by DreamWorks Animation and distributed by 20th Century Fox and Universal Pictures. The film stars the voices of Alec Baldwin as the title character, along with Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Miles Bakshi, and Tobey Maguire. The plot follows a boy helping his baby brother who is a secret agent in the war for adults' love between babies and puppies.

  The Boss Baby was released on March 31. The film received mixed reviews from critics upon release, who praised its animation and voice performances but criticized its plot and humor.

  Tạm dịch:

  The Boss Baby là một bộ phim hài hoạt hình được xây dựng trên máy tính của Mỹ năm 2017 được sản xuất bởi DreamWorks Animation và được phân phối bởi 20th Century Fox và Universal Pictures. Phim có sự tham gia lồng tiếng của Alec Baldwin trong vai nhân vật chính, cùng với Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Miles Bakshi và Tobey Maguire. Cốt truyện kể về một cậu bé giúp đỡ em trai của mình, một điệp viên bí mật trong cuộc chiến giành tình yêu của người lớn giữa trẻ sơ sinh và chó con.

  The Boss Baby được phát hành vào ngày 31 tháng 3. Bộ phim đã nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ các nhà phê bình khi phát hành, những người khen ngợi hoạt cảnh và màn trình diễn lồng tiếng nhưng chỉ trích cốt truyện và sự hài hước của nó.

   

  Lời giải chi tiết:

  The Boss Baby is a 2017 American computer-animated comedy film produced by DreamWorks Animation and distributed by 20th Century Fox and Universal Pictures. The film stars the voices of Alec Baldwin as the title character, along with Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Miles Bakshi, and Tobey Maguire. The plot follows a boy helping his baby brother who is a secret agent in the war for adults' love between babies and puppies.

  The Boss Baby was released on March 31. The film received mixed reviews from critics upon release, who praised its animation and voice performances but criticized its plot and humor.

  Tạm dịch:

  The Boss Baby là một bộ phim hài hoạt hình được xây dựng trên máy tính của Mỹ năm 2017 được sản xuất bởi DreamWorks Animation và được phân phối bởi 20th Century Fox và Universal Pictures. Phim có sự tham gia lồng tiếng của Alec Baldwin trong vai nhân vật chính, cùng với Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Miles Bakshi và Tobey Maguire. Cốt truyện kể về một cậu bé giúp đỡ em trai của mình, một điệp viên bí mật trong cuộc chiến giành tình yêu của người lớn giữa trẻ sơ sinh và chó con.

  The Boss Baby được phát hành vào ngày 31 tháng 3. Bộ phim đã nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ các nhà phê bình khi phát hành, những người khen ngợi hoạt cảnh và màn trình diễn lồng tiếng nhưng chỉ trích cốt truyện và sự hài hước của nó.

  Task 3. Then organise an exhibition of film posters in your class.

  (Sau đó, tổ chức triển lãm trong lớp học của bạn)

  OUTLINE OF A PRESENTATION 

  Teachers should instruct students how to give a presentation. 

  1. Structure of a presentation

  • Introduction: greeting the audience, introducing themselves and the topic

  • Main body: presenting the main points (students can build up the main points by answering the questions and organising the answers in a logical way)

  • Conclusion: summarising the main points, inviting questions from the audience  and thanking the audience for listening.

  2. Useful language

  • Introduction

  - Greeting (Hello/ Hi/ Good morning/ Good afternoon)

  - Introducing themselves (My name is…. These are my team members: ……)

  - Introducing the topic (Today we are going to talk about…/ Have you ever thought about…?/ Have you ever seen…?/ Have a look at this picture. It shows…/ How does the picture make you feel?)

  • Main body

  - Presenting the main points (Firstly/ Secondly/ Another point is…/ In addition…)

  • Conclusion

  - Summarising the main points (To sum up/ To conclude/ In short/ All in all…)

  - Inviting questions (Are there any questions?/ Does anyone want to know more about…?/ Feel free to ask us anything./ Is there anything you would like to ask?...)

  - Thanking the audience (Thank you/ Thanks for listening/ Thanks for your time./ Thank you for your attention…)