Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: TRAFFIC - A closer look 2

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: TRAFFIC - A closer look 2 trang 9

   

  Mục lục:

  1. Write sentences with it. Use these cues.
  2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood.
  3. Complete the sentences with used to or use to and the verbs in the box below.
  4. Rewrite the sentences using used to.
  5. Work in groups. Did you use to do those things? Ask and answer.

  ---------------------------------------------

  Task 1. Write sentences with It. Use these cues. 

  Example:

  my house/500 metres/nearest shop

  → It is about 500 metres from my house to the nearest shop.

  1. 700 metres/my house/Youth Club
  2. five km/my home village/nearest town
  3. 120 km/Ho Chi Minh CityVung Tau
  4. 384,400 km/the Earth/the Moon
  5. not very far/Ha Noi/Noi Bai Airport

  Lời giải:

  1. It is about 700 meters from my house to Youth Club. 

  (Nhà tôi cách Câu lạc bộ Thanh niên khoảng 700 mét.)

  1. It is about 5kms from my home village to the nearest town.

  (Làng tôi cách thị trấn gần nhất khoảng 5km.)

  1. It is about 120kms from Ho Chi Minh City to Vung Tau.

  (Thành Phố Hồ Chí Minh cách Vũng Tàu khoảng 120km.)

  1. It is about 384,400kms from the Earth to the Moon.

  (Trái Đất cách Mặt trăng khoảng 384.400km.)

  1. It is not very far from Ha Noi to Noi Bai Airport.

  (Từ Hà Nội đến sân bay Nội Bài không quá xa.)

  Task 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. 

  Example:

  A: How far is it from your house to school? 

  B: It's about a kilometre. 

  You can use these cues: 

  +  your house - open-air market/supermarket  

  + your school - playground  

  + your house - river  

  + bus station - your village 

  Lời giải:

  Sample 1. 

  A: How far is it from your house to the open-air market/the supermarket?

  (Từ nhà bạn đến chợ trời bao xa/siêu thị?)

  B: It’s about 2 kms. (Khoảng 2km.)

  Sample 2. 

  A: How far is it from your school to the playground?

  (Từ trường bạn đến sân chơi bao xa?)

  B: It’s about 500 meters. (Khoảng 500 mét.)

  Sample 3.

  A: How far is it from your house to the river?

  (Từ nhà bạn đến sông bao xa?)

  B: It’s about 700 meters. (Khoảng 700 mét.)

  Sample 4. 

  A: How far is it from the bus station to your village?

  (Từ trạm xe buýt đến làng của bạn bao xa?)

  B: It’s about 200 meters. (Khoảng 200 mét.)

  U7-L3-Grammar-2-2.jpg

  Task 3. Complete the sentences with used to or use to and the verbs in the box below.

  be                         ride                               play                         go                             feel

  1. I_________ a tricycle when I was a child.
  2. There_________fewer people and vehicles on the roads.
  3. My father_________to work by motorbike. Now he cycles.
  4. _________you_________hide-and-seek when you were small?
  5. Five years ago people in this town _________not_________worried about traffic jams.

  Lời giải:

  1. I used to ride a tricycle when I was a child.

  (Tôi thường đạp xe đạp 3 bánh khi còn nhỏ.)

  1. There used to be fewer people and vehicles on the roads.

  (Trên đường từng có ít người và xe cộ.)

  1. My father used to go to work by motorbike. Now he cycles.

  (Ba tôi từng đi làm bằng xe máy. Bây giờ ông ấy đi xe đạp.)

  1. Did you use to play hide-and-seek when you were small?

  (Bạn đã từng chơi trốn tìm khi còn nhỏ không?)

  1. Five years ago people in this town did not use to feel worried about traffic jams.

  (Cách đây 5 năm người ở thị trấn này chưa từng cảm thấy lo sợ vì kẹt xe.)

  Task 4. Rewrite the sentences using used to

  1. My mum lived in a small village when she was a girl. 

  => My mum____________________.

  1. There are more vehicles on the roads now. 

  => There did not____________________.

  1. We cycled to school two years ago. 

  => We____________________.

  1. There did not use to be many traffic accidents before. 

  => Now there are____________________.

  1. My uncle was a bus driver some years ago, but now he has a desk job. 

  =>  My uncle____________________.

  Lời giải:

  1. My mum used to live in a small village when she was a girl.

  (Mẹ tôi từng sống trong một ngôi làng nhỏ khi bà còn là một cô gái.)

  1. There did not use to be (as) many vehicles on the roads.

  (Trên đường từng không có quá nhiều xe cộ.)

  1. We used to cycle to school two years ago.

  (Cách đây 2 năm chúng tôi thường đạp xe đến trường.)

  1. Now there are more traffic accidents than there used to be.

  (Bây giờ có nhiều tai nạn giao thông hơn trước dây.)

  1. My uncle used to be a bus driver some years ago, but now he has a desk job.

  (Chú tôi từng là một tài xế xe buýt cách đây vài năm, nhưng bây giờ chú làm công việc văn phòng.)

  Task 5. Work in groups. Did you use to do those things? Ask and answer. 

  new_img16.png

  Lời giải chi tiết:

  1. play marbles: chơi bắn bi

  Did you use to play marbles?

  (Bạn đã từng chơi bắn bi chưa?)

  Yes, I did. (I used to play them with my friends.)

  (Có, tôi đã từng chơi. (Tôi từng chơi với bạn bè.)

  1. play football in the street: chơi đá bóng trên đường

  Did you use to play football in the street?

  (Bạn từng chơi đá bóng trên đường chưa?)

  No, I didn’t. It’s dangerous to play in the street, so I play in the stadium.

  (Không. Thật nguy hiểm khi chơi trên giường, vì thế tôi chơi ở sân vận động.)

  1. swim in the pond near your house: đi bơi ở hồ gần nhà

  Did you use to swim in the pond near your house?

  (Bạn có từng đi bơi ở hồ gần nhà không?)

  No, I didn’t. The pond is very polluted

  (Chưa, tôi chưa từng. Hồ đó rất ô nhiễm.)

  1. ride a tricycle: chạy xe đạp 3 bánh 

  Did you use to ride a tricycle?

  (Bạn từng đi xe đạp 3 bánh chưa?)

  Yes, I did.

  (Có, tôi đã từng.)

  1. ride a buffalo: cưỡi trâu

  Did you use to ride a buffalo?

  (Bạn từng cưỡi trâu chưa?)

  No, I didn’t.

  (Chưa, tôi chưa từng.)

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: TRAFFIC - A closer look 2 rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: