Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM - Looking back

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM - Looking back trang 66

   

  Mục lục:

  1. Write the past participle of the following verbs.
  2. Complete the sentences with the past participles from 1.
  3. Change the sentences from the present simple active into the present simple passive.
  4. Change the sentences from the past simple passive into the past simple active.
  5. Work in pairs. Ask and answer questions about the Temple of Literature – the Imperial Academy. Use the suggestions below to help you.
  6. Work in groups. Report your discussions, using the information in 5.

  Finish! Now I can...

   

  Task 1. Write the past participle of the following verbs. 

  Lời giải:

   

  Task 2. Complete the sentences with the past participles from 1. 

  1. Oxford University is __________one of the best universities in the UK. It was__________ in 1167.
  2. Lan's school is __________Chu Van An Lower Secondary School.
  3. English is__________all over the world.
  4. Thong Nhat Palace is__________at 106 Nguyen Du Street, District 1, Ho Chi Minh City.
  5. Ha Long Bay was first__________as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

  Lời giải:

  1. Oxford University is considered one of the best universities in the UK. It was built in 1167.

  (Đại học Oxford được xem là một trong những trường đại học tốt nhất ở Anh. Nó được xây dựng năm 1167.)

  1. Lan’s school is named Chu Van An Lower Secondary School.

  (Trường của Lan được đặt tên là Trường Cấp hai Chu Văn An.)

  1. English is spoken all over the world.

  (Tiếng Anh được nói trên khắp thế giới.)

  1. Thong Nhat Palace is located at 106 Nguyen Du Street, District 1, Ho Chi Minh City.

  (Dinh Thống Nhất nằm ở số 106 đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.)

  1. Ha Long Bay was first recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

  (Vịnh Hạ Long lần đầu tiên được công nhận là địa điểm Di sản Thế giới bởi UNESCO vào năm 1994.)

   

  Task 3. Change the sentences from the present simple active into the present simple passive. 

  1. They sell tickets at the gate of the tourist site.

  Tickets __________.

  1. People grow a lot of flowers in Da Lat.

  A lot of flowers __________.

  1. Thousands of people visit the Hung Kings' Temple every day.

  The Hung Kings' Temple __________.

  1. Tourists can see many beautiful Cham Towers in Binh Dinh Province.

  Many beautiful Cham Towers __________.

  1. Tourists can buy many kinds of goods in Ben Thanh Market.

  Many kinds of goods __________.

  Lời giải:

  1. They sell tickets at the gate of the tourist site. (Họ bán vé tại cổng khu du lịch.)

  - Tickets are sold at the gate of the tourist site. (Vé được bán ở cổng khu du lịch.) 

  1. People grow a lot of flowers in Da Lat. (Người ta trồng rất nhiều hoa ở Đà Lạt.)

  - A lot of flowers are grown in Da Lat. (Nhiều hoa được trồng ở Đà Lạt.) 

  1. Thousands of people visit the Hung Kings' Temple every day. (Hàng nghìn người đến viếng Đền Hùng mỗi ngày.)

  - The Hung Kings’ Temple is visited by thousands of people every day. (Đền Vua Hùng được viếng thăm bởi hàng ngàn người mỗi ngày.) 

  1. Tourists can see many beautiful Cham Towers in Binh Dinh Province. (Du khách có thể ngắm nhìn nhiều tháp Chăm đẹp ở tỉnh Bình Định.)

  - Many beautiful Cham Towers can be seen by tourists in Binh Dinh Province. (Nhiều tháp Chàm đẹp có thể được khách du lịch thấy ở tỉnh Bình Định.) 

  1. Tourists can buy many kinds of goods in Ben Thanh Market. (Du khách có thể mua nhiều loại hàng hóa ở Chợ Bến Thành.)

  - Many kinds of goods can be bought in Ben Thanh Market. (Nhiều loại hàng hóa có thể được mua ở chợ Bến Thành.)

   

  Task 4. Change the sentences from the past simple passive into the past simple active.

  1. One Pillar Pagoda was built under Emperor Ly Thai Tong in 1049. 

  => They________________________.

  1. The Imperial Academy was constructed under Emperor Ly Nhan Tong in 1076. 

  => They________________________

  1. The erection of the first Doctors' stone tablet was ordered by King Le Thanh Tong. 

  => They________________________

  1. Tan Ky House in Hoi An was built two centuries ago. 

  => They________________________.

  1. The construction of Tu Duc Tomb was completed in 1876. 

  => They________________________.

  Lời giải:

  1. They built One Pillar Pagoda under Emperor Ly Thai Tong in 1049.

  (Họ xây dựng chùa Một Cột dưới thời vua Lý Thái Tông vào năm 1049.)

  1. They constructed the Imperial Academy under Emperor Ly Nhan Tong in 1076.

  (Họ xây dựng Quốc Tử Giám dưới thời Vua Lý Nhân Tông vào năm 1076.)

  1. They ordered the erection of the first Doctors’ stone tablet under King Le Thanh Tong.

  (Họ xây dựng bia Tiến sĩ đầu tiền dưới thời Vua Lý Nhân Tông vào năm 1076.)

  1. They built Tan Ky House in Hoi An two centuries ago.

  (Họ xây dựng nhà Tân Kỳ ở Hội An cách nay 2 thế kỷ.)

  1. They completed the construction of Tu Duc Tomb in 1876.

  (Họ xây dựng lăng vua Tự Đức hoàn thành vào năm 1876.)

   

  Task 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the Temple of Literature - the Imperial Academy. Use the suggestions below to help you. 

  Lời giải:

  Suggestions

  Questions 

  Answers 

  Location (Địa điểm)

  Where is the Temple of Literature? 

  (Văn Miếu ở đâu?)

  It’s located in the centre of Ha Noi. 

  (Nó ở trung tâm Hà Nội.)

  Tickets (Vé)

  Where are tickets sold?

  (Vé được bán ở đâu?)

  They are sold at the gate of historic site. 

  (Vé được bán ở cổng khu di tích.)

  Things to see (Xem những gì)

  What can we see there?

  (Chúng ta có thể xem gì ở đó?)

  We can see The Doctor’s stone tablets. 

  (Chúng ta có thể xem những bia Tiến sĩ ở đó.)

  Things to buy (Mua gì)

  What can we buy there?

  (Chúng ta có thể mua gì ở đó?)

  We can buy souvenirs in front of the gate. 

  (Chúng ta có thể mua quà lưu niệm trước cổng.)

  Time of the day to visit 

  (Thời gian trong ngày để thăm)

  What is the time of day to visit? 

  (Thời gian nào trong ngày để vào thăm?)

  08:00a.m - 5:00p.m 

  (Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

   

  Task 6. Work in groups. Report your discussions, using the information in 5. 

  Example: The Temple of Literature is located in the centre of Ha Noi. 

  Lời giải:

  There is a very famous place in Ha Noi. That is the Temple of Literature. It’s located in the centre of Ha Noi. The tickets are sold at the gate of this historic site. We can see The Doctor’s stone tablets and we can buy souvenirs in front of the gate. The time of day to visit is 08:00 a.m- 5:00 p.m.

   

  (Có một nơi rất nổi tiếng ở Hà Nội. Đó là Văn Miếu. Nó nằm ở trung tâm của Hà Nội. Vé được bán ở cổng khu di tích lịch sử này. Chúng ta có thể thấy bia Tiến sĩ và chúng ta còn có thể mua quà lưu niệm ở phía trước cổng. Thời gian vào tham quan trong ngày là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.)