Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM - A closer look 2

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM - A closer look 2 trang 61.

   

  Task 1. Complete the passage using the past participle of the verbs in the box

  (Hoàn thành đoạn văn sử dụng thể bị động của động từ trong khung.)

  Hướng dẫn giải:

  (1) located          

  Giải thích: be located (nằm ở đâu) 

       

  (2) surrounded    

  Giải thích: surround (xung quanh) 

                

  (3) displayed

  Giải thích: display (trình chiếu, trưng bày) 

  (4) taken    

  Giải thích: take care of (chăm sóc) 

                

  (5) considered

  Giải thích: be considered (coi như là) 

  Tạm dịch:

  Văn Miếu nằm ở trung tâm Hà Nội, cách Hồ Hoàn Kiếm 2km. Nó được bao quanh bởi 4 con đường sầm uất: Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Thái Học. Nhiều di tích quý giá được trưng bày ở đó. Nhiều cây và hoa được những người làm vườn chăm sóc cẩn thận ở khu đặc biệt. Nó được xem như là một trong những địa điểm lịch sử văn hóa quan trọng nhất của Việt Nam.


  Bài 2

  Task 2. Using the verbs in brackets, write sentences in the present simple passive

  (Sử dụng những động từ trong ngoặc đơn, viết các câu ở dạng bị động của thì hiện tại đơn)

  Hướng dẫn giải:

  1. Many precious relics are displayed in the Temple of Literature.

  Tạm dịch:Nhiều chứng tích quý giá được trưng bày trong Văn Miếu.

  2. Many old trees and beautiful flowers are taken care of the gardeners.

  Tạm dịch:Nhiều cây cỏ và hoa đẹp được những người làm vườn chăm sóc.

  3. Lots of souvenirs are sold inside the Temple of Literature.

  Tạm dịch:Nhiều quà lưu niệm được bán bên trong Văn Miếu.

  4. Khue Van Pavilion is regarded as the symbol of Ha Noi.

  Tạm dịch: Khuê Văn Các được xem như là biểu tượng của Hà Nội.

  5. The Temple of Literature is considered one of the most important cultural and historic places in Vietnam.

  Tạm dịch:Văn Miếu được xem như một trong những nơi lịch sử văn hóa quan trọng nhất ở Việt Nam.


  Bài 3

  Task 3. Using the words in the box below, can you make sentences in the present simple passive to talk about the Temple of Literature?

  (Sử dụng những từ trong khung bên dưới, em có thể làm thành câu ở dạng bị động của thì hiện tại đơn để nói về Văn Miếu không?)

  Hướng dẫn giải:

  1. Trees and flowers in the Temple of Literature are watered every day.

  Tạm dịch: Cây và hoa ở Văn Miếu được tưới nước hàng ngày.

  2. The courtyard in the Temple of Literature are tidied up/ cleaned up every day.

  Tạm dịch: Sân trong Văn Miếu được dọn dẹp mỗi ngày.

  3. Food and drink are not sold in the Temple of Literature.

  Tạm dịch:Thức ăn và thức uống không được bán trong Văn Miếu.

  4. Tickets are sold outside the Temple of Literature.

  Tạm dịch:Vé được bán bên ngoài Văn Miếu.


  Bài 4

  Task 4. Complete the sentences with the words from the box.

  (Hoàn thành các câu với những từ trong khung)

  Hướng dẫn giải:

  1. was        

  Giải thích: đằng trước là danh từ số ít ==> was + V3 (cấu trúc bị động quá khứ đơn) 

  Tạm dịch: Văn Miếu được thành lập vào năm 1070.

  2. constructed    

  Giải thích: be constructed (được xây dựng) 

  Tạm dịch:Quốc Tử Giám được xây dựng dưới thời vua Trần Nhân Tông.

   

  3. were    

  Giải thích:đằng trước là danh từ số nhiều  ==> were + V3 (cấu trúc bị động quá khứ đơn) 

  Tạm dịch: Bài vị tiến sĩ được dựng lên bởi vua Lê Thánh Tông.

  4. regarded      

  Giải thích: be regarded (được coi như là) 

  Tạm dịch:Quốc Tử Giám được xem như là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

   

  5. renamed

  Giải thích: be renamed (được đặt lại tên) 

  Tạm dịch:Vào năm 1483, Quốc Tử Giám được đặt lại tên thành Thái Học Viện.


  Bài 5

  Task 5. Put the parts of the passage below in the correct order. Then circle the examples of the past simple passive in the text.

  (Đặt những phần của đoạn văn bên dưới theo thứ tự chính xác. Sau đó khoanh tròn những ví dụ ở thể bị động của thì hiện tại đơn trong bài văn)

  Hướng dẫn giải:

  1 - D

  2 - C

  3 - A

  4 - B

  Tạm dịch:

  D. Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên ở Việt Nam - được xây dựng vào năm 1076 dưới thời vua Lý Nhân Tông. Nó được dùng để giáo dục người trẻ cho quốc gia

  C. Nó bao gồm nhiều phòng học và thư viện cho học sinh. Những nhà giáo của Quôc Tử Giám là những nhà giáo rất nổi tiếng.

  A. Những học sinh của Quốc Tử Giám rất xuất sắc. Họ được chọn từ những cuộc thi địa phương từ khắp đất nước.

  B. Họ phải học nhiều môn trong 3 năm. Sau đó họ được chuẩn bị cẩn thận đầu tiên cho kỳ thi Quốc gia, sau đó là kỳ thi Hoàng gia trước khi nhận được học vị Tiến sĩ.


  Bài 6

  Task 6. Can you make sentences in the present and past passive voice about the places below?

  (Bạn có thể làm thành câu ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn ở dạng thể bị động về những nơi bên dưới?)

  Hướng dẫn giải:

  + Hung King’s Temple 

  Hung King’s Temple was visited by millions of tourists last year.

  Hung King’s Temple is located in Phu Tho province.

  + Ha Long Bay 

  Ha Long Bay was visited by thousands of tourists last year.

  Ha Long Bay is located in Quang Ninh Province.

  + Huong Pagoda 

  Huong Pagoda was visited by thousands of tourists last year.

  Huong pagoda is located in Ha Noi.

  + Hue imperial City 

  Hue imperial City was visited by thousands of tourists last year.

  Hue imperial City is located in Thua Thien Hue province.

  + Hoi An Ancient Town 

  Hoi An Ancient Town was visited by thousands of tourists last year. 

  Hoi An Ancient Town is located in Quang Nam province.

  + One Pillar Pagoda 

  One Pillar Pagoda was visited by thousands of tourists last year.

  One Pillar Pagoda is located in Ha Noi.

  Tạm dịch:

  + Đền Vua Hùng

  Hàng triệu du khách thăm đền Vua Hùng năm rồi.

  Đền Vua Hùng nằm ở tỉnh Phú Thọ.

  + Vịnh Hạ Long

  Hàng ngàn du khách thăm Vịnh Hạ Long năm rồi.

  Vịnh Hạ Long nằm ở tỉnh Quảng Ninh.

  + Chùa Hương

  Hàng ngàn du khách thăm chùa Hương năm ngoái.

  Chùa Hương nằm ở Hà Nội.

  + Hoàng thành Huế

  Hàng ngàn du khách thăm Hoàng thành Huế năm ngoái.

  Hoàng thành Huế nằm ở tỉnh Thừa Thiền Huế.

  + Phố cổ Hội An

  Hàng ngàn du khách thăm Phố cổ Hội An năm rồi.

  Phố cổ Hội An nằm ở tỉnh Quảng Nam.

  + Chùa Một Cột

  Hàng ngàn du khách thăm chùa Một Cột năm rồi.

  Chùa Một Cột nằm ở Hà Nội.

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM - A closer look 2 rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  •  

  Xem thêm: