Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: HEALTH - Skills 1

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: HEALTH - Skills 1 trang 22

   

  Mục lục:

  1. Quickly read the text. Match the correct headings with the paragraphs.
  2. Find the following words/phrases in the text. Discuss the meaning of each word/phrase with a partner. Then check the meaning.
  3. Now answer the following questions.
  4. Look at the table and discuss the following questions.
  5. Choose two or three activities you like to do. Complete the table about those activities.
  6. Present your table to the class. Try to include the following information:

  __________

  1. Quickly read the text. Match the correct headings with the paragraphs.
  • 1. Just the right amount
  • 2. What is a calorie?
  • 3. An expert's view
  • A. We need calories or energy to do the things we do every day: walking, riding a bike, and even sleeping! We get calories from the food we eat. If we eat too many, we can get fat. If we don't eat enough, we feel tired and weak.
  • B. People should have between 1,600 and 2,500 calories a day to stay in shape. Sports like riding a bike and running use a lot of calories. Sleeping and watching TV use less. Do you think you are eating more or less calories than you need?
  • C. Dr. Dan Law is a diet expert. He knows exactly how much people need to eat, so many people listen to his advice. His calorie tips? Eat less junk food, and count your calories if you're becoming fat.

  Đáp án:

  1 - b. 

  Đúng lượng - Mỗi người nên nạp khoảng 1.600 - 2.500 calo mỗi ngày để có vóc dáng cân đối. Những môn thể thao và hoạt động như đạp xe và chạy bộ sử dụng nhiều calo. Ngủ và xem ti vi tiêu thụ ít calo hơn. Bạn có nghĩ rằng mình đang nạp nhiều hay ít calo hơn mức cần thiết không?

  2 - a. 

  Calo là gì? - Chúng ta cần calo hay năng lượng để làm những công việc hàng ngày như: đi bộ, đạp xe và thậm chí là ngủ! Chúng ta hấp thụ calo từ thức ăn chúng ta ăn. Nếu chúng ta ăn quá nhiều thì chúng ta có thể phát phì. Nếu chúng ta không ăn đầy đủ thì chúng ta sẽ cảm thấy mệt và yếu.

  3 - c. 

  Ý kiến của một chuyên gia - BS. Dan Law là một chuyên gia dinh dưỡng. Ông ấy biết chính xác con người cần ăn bao nhiêu là đủ nên rất nhiều người nghe theo lời khuyên của ông ấy. Lời khuyên về calo của ông ấy là gì? Ăn ít đồ ăn vặt hơn và tính lượng calo của bạn nếu bạn thấy mình béo lên.

  1. Find the following words/phrases in the text. Discuss the meaning of each word/phrase with a partner. Then check the meaning.

  Đáp án:

  - diet (n): the food that you eat on a daily basis.

  (chế độ ăn uống (n): thức ăn mà bạn ăn hàng ngày.)

  - expert (n): someone who has studied a lot about a subject or topic and understand it well.

  (chuyên gia (n): một người đã nghiên cứu rất nhiều về một chủ đề và hiểu rõ nó.)

  - tip (n): advice on how to do something quickly and successfully, usually from one’s own experience.

  (mẹo (n): một lời khuyên về cách làm một điều gì đó nhanh chóng và thành công, thường là từ kinh nghiệm của chính mình)

  - junk food (n): usually convenient food like Me Donald, KFC...

  (đồ ăn vặt (n): thường là thức ăn tiện lợi như Mcdonald, KFC ...)

  - stay in shape (n): be fit and healthy

  (giữ dáng (n): cân đối và khỏe mạnh)

  3. Answer the following questions.

  1. What is a calorie?
  2. What happens when we have too many calories?
  3. What is a healthy number of calories per day?
  4. Which activity uses a lot of calories?
  5. Why do people listen to Dr. Law's advice?

  Đáp án:

  1. What is a calorie?

  A calorie is energy that helps us do our everyday activities.

  1. What happens when we have too many calories?

  If we eat too many calories, we can get fat.

  1. What is a healthy number of calories per day?

  To stay healthy, you need between 1,600 and 2,500 calories.

  1. Which activity uses a lot of calories?

  Sports like riding a bike and running use a lot of calories.

  1. Why do people listen to Dr. Law's advice?

  People listen to his advice because he is a diet expert.

  4. Look at the table and discuss the following questions.

  1. Why do you think some activities use more calories than others? 
  2. Which activity uses more calories: gardening or walking? 
  3. How many calories do you use doing aerobics for 2 hours?
  4. What do you think happens when we have too few calories, but use too many calories?

  Đáp án:

  1. Why do you think some activities use more calories than others?

  - Because there are some activities that you have to do more than others and you will use calories as energy to do them.

  (Bởi vì có một số hoạt động mà bạn phải vận động nhiều hơn những hoạt động khác và bạn sẽ sử dụng calo như năng lượng để thực hiện chúng.)

  1. Which activity uses more calories: gardening or walking?

  - Gardening. (Làm vườn.)

  1. How many calories do you use doing aerobics for 2 hours?

  - 660 calories. (660 calo.)

  1. What do you think happens when we have too few calories, but use too many calories?

  - We will be tired and weak. (Chúng ta sẽ thấy mệt mỏi và yếu ớt.)

  1. Choose two or three activities you like to do. Complete the table about those activities.

  Gợi ý:

  Activity Number of hours (per day) Total number of calories
  joking 1 200
  running 1 350
  1. Present your table to the class. Try to include the following information.

  - what activities you do;

  - how long you do them every day;

  - how many calories you use doing these activities.

  Gợi ý:

  I usually do gardening at home. I do it 4 times a week and 1 hour one time. I plant vegetables and flowers in the garden. Each time, I use 275 calories to do it.

  U2-L5-6-1-ncdszgxjepufvocq.jpg


  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: HEALTH - Skills 1 rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: