Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: HEALTH - A closer look 2

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: HEALTH - A closer look 2 trang 19.

   

  Mục lục:

  1. Look at the pictures. Which health tips from the box above would you give to each of these people?
  2. Top health tips for teens
  3. Look at the article on the Teen Health website. Fill in the blanks to complete their top six health tips.
  4. Make compound sentences by joining the two simple sentences. Use the conjunction given. Remember to add a comma.
  5. Match the beginnings of the sentences with the picture that completes them.
  6. Now, complete the second part of the compound sentences.

  _____________________________

  1. Look at the pictures. Which health tips from the box above would you give to each of these people?

  U2-L3-1-1-oilcmzejyjaynpoq.jpg

  Đáp án:

  1. You should eat more fruit and sleep more.

  (Bạn nên ăn nhiều trái cây và ngủ nhiều hơn.)

  2. You should watch less TV and spend less time playing computer games.

  (Bạn nên xem ti vi ít hơn và giảm bớt thời gian chơi điện tử trên máy tính.)

  3. You should do more exercise and eat less junk food.

  (Bạn nên tập thể dục nhiều hơn và ăn ít đồ ăn vặt hơn.)

  4. You should sunbathe less.

  (Bạn nên tắm nắng ít hơn.)

  1. Top health tips for teens

  Look at the health tips in the yellow box. Which six do you think are most important to you and your classmates? Explain why.

  U2-L3-Grammar.jpg

  Gợi ý:

  1. do more exercise (tập thể dục nhiều hơn)
  2. eat more fruit/vegetables (ăn nhiều trái cây/rau hơn)
  3. eat less junk food (ăn ít đồ ăn vặt hơn)
  4. sunbathe less (tắm nắng ít hơn)
  5. watch less TV (xem tivi ít hơn)
  6. spend less time playing computer games (giảm bớt thời gian chơi điện tử trên máy tính)

  I think these tips are the most important to me and my friends because they are easy to follow and they are good for our health.

  1. Look at the article on the Teen Health website. Fill in the blanks to complete their top six health tips.

  We asked doctors and health experts around the world for their top health tips. Do you want to know how you can stay healthy? Then read on!

  1._______________

  Staying in shape is our most important tip. You can play football, or even go for long walks. It's OK, but make sure it's three times a week or more!

  2._______________

  Getting plenty of rest is really important! It helps you to avoid depression and it helps you to concentrate at school. You'll also be fresher in the mornings!

  3._______________

  You are what you eat! So make sure it's healthy food like fruits and vegetables, not junk food. It can help you to avoid obesity too.

  4._______________

  It's so easy to get flu. We should all try to keep clean more. Then flu will find it harder to spread!

  5._______________

  There are some great things to watch. But too much isn't good for you or your eyes.

  6._______________

  Many of us love computer games, but we should spend less time playing them. Limit your time to just one hour, two or three days a week, or less.

  Đáp án:

  1. Do more exercise

  Staying in shape is our most important tip. You can play football, or even go for long walks. It's OK, but make sure it's three times a week or more!

  1. Sleep more!

  Getting plenty of rest is really important! It helps you to avoid depression and it helps you to concentrate at school. You'll also be fresher in the mornings!

  1. Eat less junk food

  You are what you eat! So make sure it's healthy food like fruits and vegetables, not junk food. It can help you to avoid obesity too.

  1. Wash your hands more

  It's so easy to get flu. We should all try to keep clean more. Then flu will find it harder to spread!

  1. Watch less TV

  There are some great things to watch. But too much isn't good for you or your eyes.

  1. Spend less time playing computer games

  Many of us love computer games, but we should spend less time playing them. Limit your time to just one hour, two or three days a week, or less.

  Dịch:

  1. Tập thể dục nhiều hơn!

  Giữ vóc dáng cân đối là lời khuyên quan trọng nhất của chúng tôi. Bạn có thể chơi bóng đá, hoặc thậm chí là đi bộ quãng đường dài. Như vậy cũng được, nhưng nhớ thực hiện 3 lần 1 tuần hoặc nhiều hơn!

  1. Ngủ nhiều hơn!

  Nghỉ ngơi nhiều thật sự quan trọng! Nó giúp bạn tránh được trầm cảm, và giúp bạn tập trung hơn khi ở trường. Bạn cũng sẽ thấy khỏe khoắn hơn mỗi buổi sáng!

  1. Ăn ít đồ ăn vặt hơn.

  Những gì bạn ăn quyết định tới việc bạn như thế nào! Vì thế hãy đảm bảo rằng đó là những thức ăn tốt cho sức khỏe như trái cây và rau củ quả, không phải đồ ăn vặt. Nó cũng có thể giúp bạn tránh được béo phì.

  1. Rửa tay nhiều hơn.

  Thật dễ mắc cúm. Tất cả chúng ta nên cố gắng giữ gìn sạch sẽ hơn. Khi đó, cúm sẽ khó mà phát tán!

  1. Xem tivi ít hơn.

  Có một số thứ tuyệt vời để xem. Nhưng xem quá nhiều không tốt cho bạn hay mắt của bạn.

  1. Giảm bớt thời gian chơi điện tử trên máy tính.

  Cuối cùng, ở vị trí số 6, tất cả chúng ta đều yêu thích, nhưng nhiều người trong chúng ta cần giảm bớt thời gian chơi điện tử trên máy tính! Chỉ chơi 1 hoặc 2 giờ, 2 hoặc 3 ngày một tuần, hoặc ít hơn!

  4. Make compound sentences by joining the two simple sentences. Use the conjunction given. Remember to add a comma.

  1. I want to eat some food. I have a sore throat. (but)
  2. The Japanese eat healthily. They live for a long time. (so)
  3. I feel tired. I feel weak. (and)
  4. You can go and see the doctor. You can go to bed now and rest. (or)

  Đáp án:

  1. I want to eat some food, but I have a sore throat.

  (Tôi muốn ăn chút thức ăn, nhưng tôi bị đau họng.)

  1. The Japanese eat healthily, so they live for a long time.

  (Người Nhật ăn uống lành mạnh, vì thế họ sống lâu.)

  1. I feel tired, and I feel weak.

  (Tôi cảm thấy mệt, và tôi cảm thấy yếu ớt.)

  1. You can go and see the doctor, or you can go to bed now and rest.

  (Bạn có thể đến khám bác sĩ, hoặc bạn có thể đi ngủ bây giờ và nghỉ ngơi.)

  5. Match the beginnings of the sentences with the pictures that complete them.

  1. Nick washes his hands a lot, so ...
  2. David eats lots of junk food, and...
  3. The doctor told Elena she should sleep more, or ...
  4. My sister plays computer games, but ...

  Đáp án:

  1 - d. Nick washes his hands a lot, so he doesn’t have flu.

  (Nick rửa tay rất nhiều, vì thế anh ấy không bị cảm cúm.)

  2 - c. David eats lots of junk food, and he doesn’t do exercise.

  (David ăn nhiều thức ăn vặt và anh ấy không tập thể dục.)

  3 - a. The doctor told Elena she should sleep more, or she should try to relax more.

  (Bác sĩ bảo Elena răng cô ấy nên ngủ nhiều hơn, hoặc nên cố gắng thư giãn nhiều hơn.)

  4 - b. My sister plays computer games, but she does exercise too.

  (Chị tôi chơi trò chơi  máy tính và chị ấy cũng tập thể dục.)

  1. Complete the second part of the compound sentences.
  1. Nick washes his hands a lot, so ...
  2. David eats lots of junk food, and ...
  3. The doctor told Elena she should sleep more, or...
  4. My sister plays computer games, but ...

  Đáp án:

  1. Nick washes his hands a lot, so he doesn’t have flu.

  (Nick rửa tay rất nhiều, vì thế anh ấy không bị cảm cúm.)

  1. David eats lots of junk food, and he doesn’t do exercise.

  (David ăn nhiều thức ăn vặt và anh ấy không tập thể dục.)

  1. The doctor told Elena she should sleep more, or she should try to relax more.

  (Bác sĩ bảo Elena răng cô ấy nên ngủ nhiều hơn, hoặc nên cố gắng thư giãn nhiều hơn.)

  1. My sister plays computer games, but she does exercise too.

  (Chị tôi chơi trò chơi  máy tính và chị ấy cũng tập thể dục.)

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: HEALTH - A closer look 2 rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: