Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE - Project

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE - Project trang 57

  U11-L8-1-2.jpg

  Lời giải:

  - High-speed train will go around the city. It is a driverless train.

  - It will drive around the city. It uses electricity and is solar-powered.

  - It’s driverless. 

  - It’s like an airplane without wings.

  - It helps people to travel faster and safer.

  Design a presentation about your future transport with your group. 

  In the future, there will be a high-speed train. The train will go around the city. It’s a driverless train. It will use electric and solar-powered. It will look like an airplane without wings. It will help people to travel faster and safer.

  Tạm dịch:

  Trong tương Lai sẽ có tàu cao tốc. Tàu sẽ đi vòng quanh thành phố. Nó Là tàu không người lái. Nó sẽ sử dụng điện và năng lượng mặt trời. Nó trông như một máy bay không có cánh. Nó sẽ giúp người ta đi nhanh hơn và an toàn hơn.

  U11-L8-1-3.jpg