Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE - Looking back

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: FILMS - Getting started trang 56

   

  Mục lục:

  1. Use the clues in the two pictures to form a phrase.
  2. Complete this table.
  3. Change the personal pronouns in brackets into suitable possessive pronouns.
  4. Look at the information about skycycling tubes. Then write a description of this means of transport using will and won’t.
  5. Match the sentences in A with those in B. Some sentences in A can be matched with more than one sentence in B.

  Finished! Now I can....

  ---------------

  Task 1. Use the clues in the two pictures to form a phrase. 

  Screenshot 2022-05-09 222551.png

  Lời giải:

  1. environmentally-friendly helicopter:  trực thăng thân thiện với môi trường 
  2. solar-power taxi: taxi chạy bằng năng lượng mặt trời
  3. driverless plane: máy bay không người lái
  4. space car: xe hơi không gian
  5. underwater bus: xe buýt dưới nước (xe buýt ngầm)

  Task 2. Complete this table.

  TRANSPORT POSSIBILITIES IN THE FUTURE

  Verb (ride,…) Energy used (solar,...) Characteristics (intelligent, flying,...)
  bicycle    
  car    
  train    
  airplane    

  Lời giải chi tiết:

   

  Verb (ride...)

  Energy used (solar...)

  Characteristics (intelligent, flying,...)

  bicycle

  ride, pedal

  wind-powered

  automated, high speed

  car

  drive

  water-powerless

  flying, driverless

  train

  drive

  solar-powerless

  underwater, supersonic

  airplane

  fly, drive

  solar-powered

  driverless

  Tạm dịch:

   

  Động từ

  Năng lượng được sử dụng

  Đặc điểm

  xe đạp

  cưỡi, đạp

  năng lượng gió

  tự động, tốc độ cao

  ô tô

  lái

  không năng lượng nước

  bay được, không người lái

  tàu hỏa

  lái

  không năng lượng mặt trời

  ngầm, siêu âm thanh

  máy bay

  bay, lái

  năng lượng mặt trời

  không người lái

  Task 3. Changes the personal pronouns in brackets into suitable possessive pronouns. 

  This bicycle is (1. I) __________. It's parked next to (2. you) __________. Are Phuong and Dung at school today? I can't see (3. they) __________.  I really like Anna's bike. I wish I had (4. she) __________.

  Lời giải:

  (1) mine              

  (2) yours             

  (3) theirs              

  (4) hers

  Tạm dịch:

  Xe đạp này là của tôi. Nó đậu cạnh xe của bạn. Phương và Dung ở trường hôm nay phải không? Tôi không thể thấy xe của họ. Tôi thật sự thích xe đạp của Anna. Tôi ước gì có được xe của cô ấy.

  Task 4. Look at the information about sky cycling tubes. Then write a description of this means of transport using will and won't. 

  (+) easy-to-drive
  (+) slow
  (+) healthy
  (+) environmentally - friendly

  (-) driverless
  (-) cheap
  (-) high-speed

  Sky Cycling tubes will be easy to drive. They will ________. They ________.

  Sky Cycling tubes won't be driverless. They won't ________.They ________.

  U11-L7-4-1-xdmtrbjjwchyjvos.jpg

  Lời giải:

  - Sky cycling tubes will be easy to drive. They will be slow. They will be healthy and environmentally - friendly.

  - Sky cycling tubes won’t be driverless. They won’t be cheap. They won’t travel at high speeds.

  Tạm dịch:

  - Ống đạp trên không sẽ dễ lái. Chúng chậm. Chúng sẽ tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

  - Ống đạp trên không sẽ không tự lái (phải có người lái). Chúng sẽ không rẻ. Chúng sẽ không đi được tốc độ cao

  Task 5. Match the sentences in A with those in B. Some sentences in A can be matched with more than one sentence in B.

   

  A B
  • 1.Will we travel in driverless cars in the future?
  • 2.Will we have high speed trains in the next five years?
  • 3.I think we will have electric taxis very soon.
  • 4.Will the Segway be environmentally friendly?
  • 5.I hope it will be a lovely picnic.
  • A.Yes, of course.
  • B.Oh, I think we won't have them until the year 2030.
  • C.I don't know. Perhaps we won't travel in driverless cars in the future.
  • D.Yes, I just hope it won't rain.
  • E.Yes, maybe we will.

  Lời giải:

  1 - c

  2 - e

  3 - b

  4 - a

  5 - d

  Tạm dịch:

  1. Chúng ta sẽ đi bằng xe không người lái trong tương lai không? - Tôi không biết. Có lẽ chúng ta sẽ không đi bằng xe không người lái trong tương lai.
  2. Chúng ta sẽ có tàu cao tốc trong 5 năm tới phải không?  - Đúng thế, có lẽ thế.
  3. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có taxi điện sớm thôi. - Ồ,  tôi nghĩ chúng ta sẽ không có chúng cho đến năm 2030. 
  4. Segway sẽ thân thiện với môi trường không? - Đúng rồi, dĩ nhiên.
  5. Tôi hy vọng nó sẽ là một chuyến dã ngoại dễ chịu. - Đúng thế, mình chỉ hy vọng sẽ không mưa.  

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: FAMILY LIFE getting started rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: