Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 10: SOURCES OF ENERGY - Project

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 10: SOURCES OF ENERGY - Project trang 47

   

  Mục lục:

  1. Look at the slogans. How are they used? Why are they important?
  2. Write simple slogans in groups about how to save energy. They may be accompanied by pictures.

  --------------------------

  Task 1. Look at the slogans. How are they used? Why are they important? 

  Writing simple slogans

  Lời giải:

  - Going out? Turn it off! 

  (Đi ra ngoài? Tắt nó!)

  - Save energy today for a safer tomorrow!

  (Tiết kiệm năng lượng hôm nay cho một ngày mai an toàn hơn!)

  It is used to remind people to save energy.

  (Nó được sử dụng để nhắc nhở mọi người tiết kiệm năng lượng.) 

  U10-L8-1-1-lqvkyromfztrpbxu.jpg

  Task 2. Write simple slogans in groups about how to save energy. They may be accompanied by pictures. 

  Lời giải:

  Turn off the TV when you're not watching. (Tắt TV khi bạn không xem.)

  Take showers instead of baths. (Tắm vòi sen thay vì tắm bồn.)

  Don't leave the fridge door open. (Đừng để cửa tủ lạnh mở.)

  Turn off the water when you don't use it. (Tắt nước khi không sử dụng.)

   U10-L8-2.jpg

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 10: SOURCES OF ENERGY - Project rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: