Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: MY HOBBIES - Project

  HOBBY COLLAGE

  1. Work in groups of three or four.
  2. Take turns talking briefly about your hobbies.
  3. Work together to cut and glue pictures from magazines or draw pictures of your group members' hobbies.
  4. Show and describe your college to the class.

  ------------------------------

  U1-L8-1-1.jpgU1-L8-1-2.jpg

  Gợi ý:

  Ex 1: 

  Lan: likes watching movies and reading books.

  Mai: likes gardening and arranging flowers.

  Hoa: likes running and swimming.

  “This is the college of Lan, Mai and Hoa’s hobbies. Lan likes watching movies and reading books. She cut and glued pictures of movie posters and book covers. Mai likes gardening and arranging flowers. She added pictures of trees,  gardens and flowers. Hoa likes running and playing badminton. She listed down some pictures of her favorite athletes and swimmers.”

  Dịch:

  Lan: thích xem phim và đọc sách.

  Mai: thích làm vườn và cắm hoa.

  Hoa: thích chạy bộ và bơi lội.

  “Đây là phần cắt dán hình ảnh sở thích của Lan, Mai và Hoa. Lan thích xem phim và đọc sách. Cô ấy cắt dán tranh khổ lớn những bộ phim và hình ảnh bìa sách. Mai thích làm vườn và cắm hoa. Cô ấy thêm những hình ảnh về vườn cây và hoa. Hoa thích chạy và chơi cầu lông. Cô ấy liệt kê  những hình ảnh về vận động viên chạy bộ và bơi lội mà Hoa yêu thích".

  Ex 2: 

  Nam: likes traveling and football.

  Minh: likes travelling.

  An: likes hip hop dancing and playing basketball.

  “This is the college of Nam, Minh and An’s hobbies. Nam likes travelling and football. He cut and glued pictures of tourism places: Mui Ne, Ha Long Bay, Ha Noi... and pictures of his favorite football teams: Liverpool, Real Madrid. Minh also likes travelling. He collected pictures of many tourism places: Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore... And An likes hip hop dancing and playing basketball. He edited many pictures of hip hop dancers and basketball players on the collage.”

  Dịch:

  Nam: thích du lịch và bóng đá.

  Minh: thích du lịch.

  An: thích nhảy hip hop và chơi bóng rổ.

  “Đây là hình cắt dán về sở thích của Nam, Minh và An. Nam thích du lịch và bóng đá. Anh ấy cắt dán những hình ảnh về những nơi du lịch: Mũi Né, Vịnh Hạ Long, Hà Nội... và hình ảnh về những đội bóng đá yêu thích của anh ấy: Liverpool, Real Madrid. Minh cũng thích du lịch. Anh ấy thu thập những hình ảnh về nhiều nơi du lịch: Bangkok, Kualar Lumpur, Singapore... Còn An thích nhảy hiphop và chơi bóng rổ. Anh ấy chỉnh sửa và thêm nhiều hình ảnh về những người nhảy hiphop và vận động viên bóng rổ vào tờ cắt dán chung.”

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: MY HOBBIES - Project rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: