Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: MY HOBBIES - Getting started

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: MY HOBBIES - Getting started trang 6.

   

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: MY HOBBIES - Getting started

   

  Mục lục:

  1. Listen and read.
  2. Listen and repeat.
  3. Choose the words/phrases in 2 that match the pictures below. Write them in the spaces.
  4. Work in pairs and complete the tables below. Do you think the hobbies in 3 are cheap or expensive, easy or difficult?
  5. Game: Find someone who…

  ----------------------

  1. Listen and read.

  MY FAVORITE HOBBY

  Nick: Hi Mi, welcome to our house! 

  Elena: Come upstairs! I'll show you my room. 

  Mi: Wow! You have so many dolls. 

  Elena: Yes. My hobby is collecting dolls. Do you have a hobby? 

  Mi: I like collecting glass bottles. 

  Elena: Really? That's very unusual. Is it expensive? 

  Mi: Not at all, I just keep the bottles after we use them. What about doll collecting? Is it expensive? 

  Elena: I guess so, but all of my dolls are presents. My parents, and my aunt and uncle always give me dolls on special occasions. 

  Mi: Your dolls are all very different. 

  Elena: Yes, they're from all over the world! 

  Nick: I don't know why girls collect things. It's a piece of cake. 

  Mi: Do you have a difficult hobby, Nick? 

  Nick: Yes, I enjoy mountain climbing. 

  Mi: But Nick, there are no mountains around here! 

  Nick: I know. I'm in a mountain climbing club. We travel to mountains around Viet Nam. In the future, I'll climb mountains in other countries too. 

  Dịch bài hội thoại:

  Nick: Chào Mi, chào mừng đến nhà mình!

  Elena: Lên lầu đi! Mình sẽ cho bạn xem phòng mình.

  Mi: Ồ! Bạn có nhiều búp bê quá.

  Elena: Đúng rồi. Sở thích của mình là sưu tầm búp bê. Sở thích của bạn là gì?

  Mi: Mình thích sưu tầm chai thủy tinh.

  Elena: Thật không? Điều đó nghe không bình thường. Nó đắt quá không?

  Mi: Không hề, mình chỉ giữ những chai sau khi sử dụng. Còn sưu tầm búp bê thì sao? Nó có đắt không?

  Elena: Mình cũng đoán là đắt đấy. Nhưng tất cả búp bê của mình đều là quà tặng. Ba mẹ, cô và chú luôn luôn cho mình búp bê vào những dịp đặc biệt.

  Mi: Búp bê của bạn đều khác nhau cả.

  Elena: Đúng thế, chúng từ khắp các nước trên thế giới.

  Nick: Mình không hiểu tại sao con gái sưu tầm rất nhiều thứ. Đó là một việc dễ dàng.

  Mi: Bạn có sở thích nào khó không Nick?

  Nick: Có, mình thích leo núi.

  Mi: Nhưng Nick à, không có ngọn núi nào quanh đây cả.

  Nick: Mình biết. Mình ở trong câu lạc bộ leo núi. Chúng mình du lịch đến khắp các nơi ở Việt Nam. Trong tương lai, mình sẽ leo núi ở những quốc gia khác nữa.

  U1-L1-1-1-uoruettvmcmutnah.jpg

  1. a) Are the sentences below true (T) or false (F) 
    T F
  1.Elena's room is on the first floor.
   
   
  2.There are a lot of dolls in Elena's room.
   
   
  3.Mi has the same hobby as Elena.
   
   
  4.Elena's grandparents usually give her dolls.
   
   
  5.Nick thinks mountain climbing is more challenging than collecting things.
   
   

  Đáp án: 

  1. Phòng Elena ở lầu 1.

  => False (It's on upstairs)

  1. Có nhiều búp bê trong phòng Elena. 

  => True

  1. Mi có cùng sở thích với Elena.

  => False (Elena's hobby is collecting dolls, but Mi likes collecting glass bottles)

  1. Ông bà Elena thường tặng cô ấy búp bê.

  => False (They are Elena’s aunt and uncle)

  1. Nick nghĩ rằng leo núi thử thách hơn việc sưu tầm đồ vật.

  => True

  b. Answer the following questions

  1. When does Elena receive dolls from her family members?
  2. Are her dolls the same?
  3. How does Mi collect bottles?
  4. Does Mi think collecting bottles costs much money?
  5. Has Nick climbed mountains in other countries?

  Đáp án:

  1. When does Elena receive dolls from her family members?

  - She receives dolls on special occasions. 

  ( Khi nào Elena nhận được búp bê từ những thành viên trong gia đình? 

  - Cô ấy nhận búp bê vào những dịp đặc biệt. )

  1. Are her dolls the same? 

  - No, they aren’t. 

  ( Búp bê của cô ấy giống nhau không? 

  - Không, chúng không giống nhau. )

  1. How does Mi collect bottles? 

  - She keeps the bottles after using them. 

  ( Mi sưu tầm chai như thế nào? => 

  - Cô ấy giữ lại những cái chai sau khi sử dụng. )

  1. Does Mi think collecting bottles costs much money? 

  - No, she doesn’t.  

  ( Mi có nghĩ việc sưu tầm chai tốn nhiều tiền không? 

  - Không, cô ấy không nghĩ vậy. )

  1. Has Nick climbed mountains in other countries?

  - No, he hasn’t. 

  ( Nick đã leo núi ở những quốc gia khác không?

  - Không. )

  1. Listen and repeat.

  l7u1l1 (1).PNG

  cycling (chạy xe đạp) arranging flowers (cắm hoa)

  taking photos (chụp hình) skating (trượt patin)

  cooking (nấu ăn) playing the guitar (chơi ghi ta)

  bird-watching (ngắm chim) playing board games (chơi các trò chơi cờ)

  gardening (làm vườn)

  1. Choose the words/phrases in 2 that match the pictures below.

  l7u1l1 (3).PNG

  Đáp án:

  1. playing board games (chơi trò chơi cờ)
  2. taking photos (chụp ảnh)
  3. bird-watching (ngắm chim)
  4. cycling (đạp xe)
  5. playing guitar (chơi ghi-ta)
  6. gardening (làm vườn)
  7. cooking (nấu ăn)
  8. arranging flowers (cắm hoa)
  9. skating (lướt ván)

  4. Work in pairs and complete the table below. Do you think the hobbles in 3 are cheap or expensive, easy or difficult?

  Cheap hobbies Expensive hobbies Easy hobbies Difficult hobbies
         
         

  Đáp án:

  *Cheap hobbies (những sở thích ít tốn kém)

  : playing board games, gardening, bird-watching, collecting old bottles.

  *Expensive hobbies (Những sở thích đắt tiền)

  : taking photos, cycling, playing the guitar, cooking, arranging flowers, collecting watches...

  *Easy hobbies (Những sở thích dễ thực hiện)

  : playing board games, gardening, bird-watching, collecting old bottles, taking photos...

  *Difficult hobbies (Những sở thích khó thực hiện)

  : playing guitar, cooking, arranging flowers, making short films...

  1. Game: Find someone who...

  a) In three-five minutes, ask as many classmates as you can about which hobbies from 3 they like. Use the question 'Do you like...?"

  Đáp án:

  A: Do you like gardening? (Bạn có thích làm vườn không?)

  B: No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

  A: Do you like playing board games? (Bạn có thích chơi các trò chơi cờ không?)

  B: Yes, I do. (Ừ, tôi thích lắm.)

  A: Do you like bird-watching? (Bạn có thích ngắm chim chóc không?)

  B: No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

  A: Do you like cycling? (Bạn có thích đạp xe không?)

  B: No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

  b) In the table below, write your classmates' names beside the hobbies they like. The student with the most names wins.

  Find someone who likes...

  cycling  
  arranging flowers  
  taking photos  
  skating  
  cooking  
  playing the guitar  
  bird-watching  
  playing board games  
  gardening  

  Đáp án:

  cycling => Lan likes cycling. (Lan thích đạp xe.)

  arranging flowers => Nam likes arranging flowers.  (Nam thích cắm hoa.)

  taking photos => Minh has a passion for taking photos. (Minh thích chụp hình.)

  skating => Mai likes skating. (Mai thích trượt patin.)

  cooking => Hoa loves cooking. (Hoa thích nấu ăn.)

  playing the guitar => Hung is fond of playing the guitar. (Hùng thích chơi đàn ghi ta.)

  bird-watching => Bich is interested in bird-watching. (Bích thích ngắm chim chóc.)

  playing board games => Ngoc likes playing board games. (Ngọc thích trò chơi nhóm.)

  gardening => Phong likes gardening. (Phong thích làm vườn.)

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: MY HOBBIES - Getting started rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: