Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: For A Better Community - getting started

  Trong bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: For A Better Community - getting started trang 38, chúng ta có 3 nhiệm vụ chính, từ task 1 đến task 3. 
  Hãy cùng chúng mình giải đáp bài học này nhé!

  Task 1. Listen and read. 

  (Nghe và đọc.)

  Click tại đây để nghe:

  Who needs your help?

  Quan: Hi, Hieu. I called you yesterday afternoon, but you didn't answer. 

  Hieu: Oh, really? What time? 

  Quan: At about 2 p.m. What were you doing then? 

  Hieu: Oh, when you called, I was working. I volunteer every Tuesday afternoon at the Happy Mind Charity Centre. I teach children. 

  Quan: Really? Why? 

  Hieu: Because these children are disadvantaged. They have many problems and they need our help. 

  Quan: What subjects do you teach them? 

  Hieu: Vietnamese and Maths. 

  Quan: It sounds interesting. How did you get the job? 

  Hieu: Just by chance. I was interested in doing volunteer work, so when I saw the advertisement for volunteer positions in the newspaper last summer, I applied and was chosen. 

  Quan: Oh, I see. Was the job easy at first? 

  Hieu: Not really. When I worked with them for

  U4-L1-1_1.png

  Tạm dịch:

  Quân: Xin chào Hiếu. Tớ đã gọi cho cậu ngày hôm qua nhưng cậu không bắt máy.

  Hiếu: Ồ, vậy à? Lúc nào thế?

  Quân: Khoảng 2 giờ chiều. Lúc đó cậu làm gì thế?

  Hiếu: À, khi cậu gọi mình đang làm việc. Mình làm tình nguyện ngày thứ 3 hàng tuần ở trung tâm từ thiện Trí Tuệ Hạnh Phúc. Mình dạy học cho các em nhỏ.

  Quân: Thế à? Tại sao?

  Hiếu: Vì các em rất thiệt thòi. Các em có rất nhiều vấn đề và cần sự giúp đỡ của chúng mình.

  Quân: Cậu dạy các em môn nào?

  Hiếu: Tiếng Việt và Toán.

  Quân: Ồ, nghe hay đấy. Cậu làm thế nào mà nhận được công việc vậy?

  Hiếu: Tình cờ thôi. Tớ quan tâm đến hoạt động tình nguyện, nên khi tớ thấy tin quảng cáo tìm tình nguyện viên trên báo mùa hè vừa rồi, tớ đã đăng kí và được chọn.

  Quân: À, tớ hiểu rồi. Ban đầu công việc có dễ dàng không?

  Hiếu: Không hẳn. Khi mình làm việc với các em lần đầu, nhiều em không thể đọc hay viết. Một số đứa còn không biết một chút gì về Toán.

  Quân: Lúc đó cậu đã làm gì?

  Hiếu: Tớ nhận được một vài lời khuyên hữu ích từ giáo viên của tớ. Nó rất có ích. Tất cả các em bây giờ đều có thể đọc và viết.

  Quân: Công việc của cậu thật ý nghĩa. Tớ cũng muốn làm gì đó cho ích cho xã hội.

  Hiếu: Ờ, nếu cậu quan tâm đến công việc kiểu thế này, tớ sẽ giới thiệu cậu với người phụ trách nhóm của tớ.

  Quân: Ôi, tuyệt quá! Cảm ơn lời đề nghị của cậu! Tớ rất vui mừng!


  Bài 2

  Task 2. Read the conversation again and answer the questions.

  (Đọc lại đoạn đối thoại và trả lời các câu hỏi.)

  1. When did Quan call Hieu?

  Đáp án: He called Hieu at 2 p.m. yesterday afternoon.

  Tạm dịch:

  Quân đã gọi cho Hiếu lúc nào?

  Anh ấy gọi cho Hiếu lúc 2h chiều hôm qua.

  2. What was Hieu doing when Quan called?

  Đáp án: Hieu was teaching children at the Happy Mind Charity Centre.

  Tạm dịch:

  Hiếu đang làm gì vào lúc Quân gọi?

  Anh ấy đang dạy học cho những đứa trẻ tại trung tâm Từ Thiện Trí Tuệ Hạnh phúc.

  3. Was Hieu successful as a volunteer teacher there?

  Đáp án: Yes, he was. At first, many of his students couldn't read or write. Now all of them can read and write.

  Tạm dịch:

  Hiếu có thành công khi làm một giáo viên tình nguyện ở đó không?

  Có, anh ấy thành công. Lúc đầu, nhiều học sinh của anh ấy không thể đọc hoặc viết. Bây giờ tất cả chúng có thể đọc và viết.

  4. What do you think about Hieu’s volunteer work?

  Đáp án:  I think Hieu's volunteer work is meaningful and really helpful for our society.

  Tạm dịch:

  Bạn nghĩ gì về công việc tình nguyện của Hiếu?

  Tôi nghĩ đây là công việc rất ý nghĩa và thực sự giúp ích cho xã hội.

  5. Have you ever done anything to help other people? if yes, what did you do to heip them?

  Đáp án:  I have participated in a volunteer organization that helps provide the meals to the poor in a slum. They all are the old and have the poor living conditions. I find my work a little bit helpful and I am going to continue this kind of work, surely. 

  Tạm dịch:

  Bạn đã bao giờ làm việc gì để giúp người khác chưa? Nếu rồi, bạn đã làm gì để giúp họ?

  Tôi đã và đang tham gia một tổ chức tình nguyện chuyên cung cấp những bữa ăn cho người nghèo sống ở khu ổ chuột. Họ đều là người già và có điều kiện sống khổ sở. Tôi thấy công việc của tôi rất có ích và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó.


  Bài 3

  Task 3. With a partner, make dialogues using the expressions in the box.

  (Viết một đoạn đối thoại với người bạn sử dụng những biểu cảm sau trong ô.)

  1. That sounds great!
  2. Not really.
  3. ... by chance.
  4. Well,
  Example:
  Trang: Mum, I have two days off this week.
  Mum: That sounds great! We can go out together then!
  Trang: That's a great idea, Mum!

  Hướng  dẫn giải:

  Huy: Daddy, I've got a surprise for you.

  Daddy: Really? What's that?

  Huy: Well, I was chosen to be a volunteer this summer in Bac Kan Province.

  Daddy: That sounds great! Did your teacher offer you the job?

  Huy: Not really. I got it by chance. I saw an advertisement online, I applied and they accepted me.

  Daddy: What will you do to help people there?

  Huy: I think I can help them to harvest crops and help children to learn. 

  Daddy: Good! I'm sure you will have a meaningful summer!

  Huy: Thanks, dad!

  Tạm dịch:

  Huy: Bố, con có một điều bất ngờ cho bố.

  Daddy: Thật sao? Cái gì thế?

  Huy: Con đã được chọn làm tình nguyện viên mùa hè này ở tỉnh Bắc Kạn.

  Daddy: Thật tuyệt vời! Giáo viên của con cung cấp cho con công việc? 

  Huy: Không hẳn. con đã nhận nó một cách tình cờ. Con thấy một quảng cáo trực tuyến, Con đã nộp đơn và họ chấp nhận con.

  Daddy: Con sẽ làm gì để giúp mọi người ở đó?

  Huy: Con nghĩ con có thể giúp họ thu hoạch cây trồng và giúp trẻ học.

  Daddy: Tốt! Bố chắc chắn con sẽ có một mùa hè đầy ý nghĩa!

  Huy: Cảm ơn, bố!

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: For A Better Community - getting started rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: