Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Your Body And You - project

  Trong bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Your Body And You - project trang 25, chúng ta sẽ làm việc nhóm và trình bày dự án trước lớp.
  Hãy cùng chúng mình tìm hiểu bài học này nhé!

  1. Your doctor would like some information about your usual food habits to help plan the best possible health care for you and your friends. Conduct the survey, using the questions below and compile the findings into a report.

  (Bác sĩ của bạn muốn có một vài thông tin về thói quen ăn uống hằng ngày của bạn để giúp lập kế hoạch khả thi nhất chăm sóc sức khỏe cho bạn và bạn bè. Hãy hoàn thành bản khảo sát, dựa vào các câu hỏi dưới đây và ghi chép lại những gì bạn tìm được vào một bài báo cáo.)

  U2-L6-1-9fb945e0e6ec98e8512f94a3256b710d.jpg

  l10u2.12.PNG

  Tạm dịch:

  1. Ai đi mua sắm thức ăn cho gia đình bạn? ...

  2. Ai chuẩn bị bữa ăn cho bạn? ...

  3. Bạn thích uống gì trong ngày? ...

  4. Loại thức ăn nào bạn thường ăn? ... thịt nướng, ... thịt lợn, ... thịt bò, ... thịt gà, ... cá, ... những cái khác, ghi chú: ...

  5. Bạn có ăn nhiều rau trong bữa ăn của bạn không?

  ... có. ... không

  6. Bạn có thêm muối vào thức ăn của bạn khi ăn không? 

  ... có. ... không

  7. Bạn ăn bao nhiêu bữa trong ngày? ...

  2. Present your findings to the class.

  (Trình bày bài báo cáo với cả lớp.)

  OUTLINE OF A PRESENTATION 

  1. Structure of a presentation

  Introduction: greeting the audience, introducing themselves and the topic

  Main body: presenting the main points (students can build up the main points by answering the questions and organising the answers in a logical way)

  Conclusion: summarising the main points, inviting questions from the audience and thanking the audience for listening.

  2. Useful language

  Introduction

  - Greeting (Hello/ Hi/ Good morning/ Good afternoon)

  - Introducing themselves (My name is…. These are my team members: ……)

  - Introducing the topic (Today we are going to talk about…/ Have you ever thought about…?/ Have you ever seen…?/ Have a look at this picture. It shows…/ How does the picture make you feel?)

  Main body

  - Presenting the main points (Firstly/ Secondly/ Another point is…/ In addition…)

  Conclusion

  - Summarising the main points (To sum up/ To conclude/ In short/ All in all…)

  - Inviting questions (Are there any questions?/ Does anyone want to know more about…?/ Feel free to ask us anything./ Is there anything you would like to ask?...)

  - Thanking the audience (Thank you/ Thanks for listening/ Thanks for your time./ Thank you for your attention…)

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Your Body And You - project rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: