Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Your Body And You - getting started

  Trong bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Your Body And You - getting started trang 16, chúng ta có 4 nhiệm vụ chính, từ task 1 đến task 4. 
  Hãy cùng chúng mình giải đáp bài học này nhé!

  Task 1. Listen and read.

  (Lắng nghe và đọc.)

  File nghe:

  An apple a day

  Nam: Hey Scott, have you ever heard the saying, ‘An apple a day keeps the doctor away'? 

  Scott: Of course, why? 

  Nam: Did you know that it's really true? 

  Scott: What do you mean? If I eat one apple a day I will never get sick? 

  Nam: Not exactly, but it can help you lose weight, build healthy bones, and also prevent diseases like cancer. 

  Scott: Wow! That's incredible. I drink apple juice every day. 

  Nam: That's good, it will help keep you from getting Alzheimer's disease when you get old. 

  Scott: Is that the disease that affects your memory? 

  Nam: Yes. Since drinking apple juice helps boost your brain's memory function, it helps you remember things for a long, long time. 

  Scott: But Nam! 

  Nam: Yeah? 

  Scott: There are a few things I really want to forget. 

  Nam: Like losing the football match yesterday? 

  Scott: Exactly! 

  Dịch hội thoại: 

  Nam: Này Scott, cậu đã bao giờ nghe câu "Một quả táo mỗi ngày thì chẳng cần gặp bác sĩ" chưa?

  Scott: Rồi, mà sao?

  Nam: Cậu có biết rằng câu đấy rất đúng không?

  Scott: Ý cậu là gì? Nếu tớ ăn 1 quả táo 1 ngày thì tớ sẽ không bao giờ bị ốm hả?

  Nam: Không hẳn, nhưng táo có thể giúp cậu giảm cân, xây dựng hệ thống thống xương chắc khỏe, và cũng tránh những căn bệnh như ung thư.

  Scott: Ồ! Thật tuyệt. Tớ uống nước táo mỗi ngày.

  Nam: Tốt đấy, nó sẽ giúp cậu khỏi bị căn bệnh Alzheimer khi cậu già đi.

  Scott: Đó có phải căn bệnh mà ảnh hưởng đến trí nhớ không?

  Nam: Đúng rồi. Vì uống nước táo ép giúp tối ưu hóa chức năng ghi nhớ của não, nó giúp cậu ghi nhớ mọi thứ trong một thời gian rất dài.

  Scott: Nhưng Nam này!

  Nam: Hả?

  Scott: Có một vài thứ tớ thực sự rất muốn quên.

  Nam: Như là thua trận bóng đá hôm qua hả?

  Scott: Chính xác!

  Task 2. Work in pairs. Read the conversation again and answer the following questions.

  (Làm việc theo cặp. Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời những câu hỏi sau.)

  1. What does ‘An apple a day keeps the doctor away' mean?
  2. Name three health benefits of eating apples or drinking apple juice.
  3. Which part of the body does Alzheimer's disease affect?
  4. How does Scott feel about drinking apple juice?

  U2-L1-2-0fd6b8c850393d159092657a600351a2.jpg

  Hướng dẫn giải:

  1. Answers may vary, but typically some are: Better health; good body condition; stronger resistance to illnesses, etc.

  2. Lose weight, build healthy bones, and prevent diseases like cancer.

  3 Memory or (the) brain.

  4. (Answers may vary.) He feels uncertain about the benefits of apple juice.

  Tạm dịch: 

  1. Câu "Một quả táo mỗi ngày thì không cần đi gặp bác sĩ" có nghĩa là gì?

  Sức khoẻ tốt / cơ thể khỏe mạnh / chống lại bệnh tật

  2. Hãy kể tên 3 lợi ích sức khỏe của việc ăn táo và uống nước ép táo.

  Giảm cân, tạo xương khỏe mạnh, và ngăn ngừa các bệnh như ung thư.

  3. Phần nào của cơ thể mà căn bệnh Alzheimer ảnh hưởng đến?

  Bộ nhớ hoặc bộ não.

  4. Scott nghĩ về việc uống nước táo ép như thế nào?

  Anh ấy cảm thấy không chắc chắn về lợi ích của nước táo.

  Task 3. Listen and repeat the words. Then answer the questions below.

  (Lắng nghe và lặp lại các từ. Rồi trả lời những câu hỏi dưới đây.)

  File nghe:

    

  a. Which words did you hear in the conversation? Circle them.

  (Từ nào bạn đã nghe được trong đoạn hội thoại? Khoanh tròn chúng.) 

  prevent    nervous    disease    bones
  balance    weight    skeleton    brain
  boost    system    lungs    healthy

  Hướng dẫn giải:

  prevent     /disease     /ones       /weight         / brain         /boost         /healthy

  b. Put the words into categories as in the table.

  (Phân loại những từ đó vào bảng.) 

  l10u2(1.PNG

  Hướng dẫn giải:

  Noun

  Adjective

  Verb

  disease       bones

  balance       weight

  skeleton       brain

  system        lungs

  nervous

  healthy

  prevent

  balance

  boost

  Task 4. WISE WORDS:

  'Laughter is the best medicine'. Read the common saying above. Do you agree? Can you think of a time when laughter was the best medicine for you?

  (CÂU NÓI KHÔN NGOAN: "Tiếng cười là liều thuốc tốt nhất." Đọc câu nói thông thường trên. Bạn có thể nghĩ đến khoảng thời gian mà tiếng cười là liều thuốc tốt nhất với bạn không?)

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Your Body And You - getting started rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: