Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Your Body And You - Communication and culture

  Trong bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Your Body And You - communication and culture trang 23, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 phần chính là communication & culture. 
  Hãy cùng chúng mình giải đáp bài học này nhé!

  Communication - Giao tiếp

  Task 1. Look at the pictures. 

  Which parts / systems of the body does each activity possibly benefit?

  (Nhìn vào những bức tranh.

  Mỗi hoạt động có khả năng tác động tích cực đến phần/hệ thống nào của cơ thể? ) 

   U2-L4-1-1-Co-d3bf55d0238a591c6e8de1e97edcf837.jpgU2-L4-1-2-Co-9b0815997ada52efcc8b21c3fc214d58.jpgU2-L4-1-3-Co-685c103e00dc6368dc8e995af9c557ff.jpg

  Đáp án gợi ý:

  1. Sunbathing in the early morning is good for bones because Sunlight triggers the synthesis of vitamin D within the body.

  Tạm dịch: Phơi nắng vào sáng sớm tốt cho xương vì ánh nắng mặt trời kích thích tổng hợp vitamin D dưới da.

  2. Doing aerobics improves the health and strengthen the body.

  Tạm dịch: Tập thể dục nhịp điệu tăng cường sức khỏe và săn chắc cơ thể.

  3. Swimming is good for muscles and bones

  Tạm dịch: Bơi lội tốt cho cơ và xương.

  Task 2. In pairs or groups, discuss the activities in the pictures and say why they are healthy.

  (Thảo luận theo cặp hoặc theo nhóm về những hoạt động trong các bức tranh và nêu ra tại sao hoạt động lại tốt cho sức khỏe? )

  3. Work in pairs or groups, choose a system of the body and make a list of all the possible activities that are good for it.

  (Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm, chọn một hệ thống của cơ thể và lập một danh sách các hoạt động có thể tốt cho hệ thống đó.)

  Đáp án gợi ý:

  Cardiovascular System (Hệ tuần hoàn)

  Activities: Walking, Running, Swimming, doing Gym, Doing Yoga, etc.

  Culture - Văn hóa

  Task 1. Read about some traditional health beliefs and practices in Viet Nam and Indonesia.

  (Đọc về một vài niềm tin dân gian về sức khỏe và thực tế ở Việt Nam và Indonesia.)  

  VIET NAM INDONESIA
  • Ailments are caused by an imbalance of yin and yang • Illnesses are caused either naturally or personally
  • Herbal medicines and indigenous folk practices used to treat the sick • Traditional treatments, herbs and therapies used to treat the sick
  • Goals to restore the yin / yang balance • Goals to restore normal, proper and comfortable condition
  • Previously thought ineffective but recent evidence shows positive health outcomes • Efficient, safe, cost-effective, affordable and accessible, especially for the poor

  Tạm dịch:

  VIETNAM

  - Bệnh tật là do sự mất cân bằng của âm và dương.

  - Thảo dược và cách thức dân gian được dùng để chữa được bệnh.

  - Mục đích là để thiết lập lại cân bằng âm-dương.

  - Trước đây từng bị cho rằng thiếu hiệu quả nhưng những bằng chứng gần đây cho thấy kết quả sức khỏe tích cực.

  INDONESIA

  - Bệnh tật có thể là do tự nhiên hoặc do con người.

  - Phương pháp dân gian, thảo mộc và liệu pháp được sử dụng để chữa bệnh.

  - Mục đích là thiết lập lại điều kiện bình thường, đúng chuẩn, thoải mái. 

  - Hiệu quả, an toàn, mang lại lợi nhuận, không đắt đỏ và dễ tiếp cận, đặc biệt với người nghèo. 

  Task 2. With a partner, discuss the similarities and differences in health beliefs and practices between the two countries.

  (Thảo luận với một người bạn về điểm tương đồng và khác biệt trong niềm tin và hiện thực về sức khỏe giữa 2 đất nước trên.)

  Task 3. Do you know any traditional therapy (treatment without medicine)? If yes, please share the basic idea of that therapy.

  (Bạn có biết liệu pháp chữa trị dân gian nào (chữa trị không dùng thuốc)? Nếu có, hãy chia sẻ ý tưởng cơ bản của liệu pháp đó. )

  U2-L4-3-Cu-223df88287fd404bae62464d234b9343.jpg____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Your Body And You - communication and culture rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: