Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: FAMILY LIFE - project

  Trong bài học Tiếng Anh Unit 1 FAMILY LIFE language trang 15, chúng ta sẽ làm việc nhóm và trình bày dự án trước lớp.
  Hãy cùng chúng mình tìm hiểu bài học này nhé!

   

  1. Do a survey. Find out...

  Làm một bảng khảo sát. Tìm ra...

  • how many classmates live in a nuclear family and how many live in an extended family; 

  • how many classmates have both parents working; 

  • how many classmates spend at least one hour a day doing housework; 

  • how many classmates have parents who spend at least one hour a day helping them with their homework; 

  • what your classmates think the ideal family is like. 

  Tạm dịch:

  • bao nhiêu bạn cùng lớp sống trong một gia đình hạt nhân và bao nhiêu người sống trong một gia đình đa thế hệ;

  • bao nhiêu bạn cùng lớp có cả bố và mẹ làm việc;

  • bao nhiêu bạn cùng lớp dành ít nhất một giờ mỗi ngày để làm việc nhà;

  • bao nhiêu bạn cùng lớp có cha mẹ dành ít nhất một giờ mỗi ngày để giúp họ làm bài tập ở nhà;

  • các bạn cùng lớp nghĩ về gia đình lý tưởng như thế nào.

  U1-L6-1-1-26ca6bb838dfc14c7b9dd274c6e295e0.jpgU1-L6-1-2-c33532d6372430e9b86197027af3e4ba.jpg

  2. Work in groups. Compare your findings and get ready to report to the class.

  (Làm việc theo nhóm. So sánh các kết quả bạn tìm được và chuẩn bị trình bày với cả lớp.)

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: FAMILY LIFE rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Unit tiếp theo:

  Xem thêm: